Логін та Пароль для доступу до АПІ надається лише після підписання договору з "Міст Експрес"

Параметри для тестового клієнта:
ClientUID: 8458f0b0-930f-11e2-a91e-003048d2b473

Відправляється XML методом POST на адрес:

http://api1c.meest-group.com/services/1C_Query.php

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<param>
<login>login</login>
<function>function</function>
<where>where</where>
<order>order</order>
<sign>sign</sign>
</param>

Для тестування можливостей функцій пошуку можна скористатися веб рішенням(«пісочниця»):

http://api1c.meest-group.com/services/test/send_form.php 

Опис полів форми представлено у Таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Опис полів форми

Поле   Опис
login   Ім’я користувача, присвоюєтьс я після внесення Контрагента в систему
function  Назва функції, використовуємо для введення запису. 
where Умови пошуку.
Результат повертає перших 100 запис, якщо не було внесено фільтрації у полі «Where».
Поля по яких користувач може виконувати фільтрацію позначені «так» у  таблицях ‘Опис вмісту тегів XML-коду’.
order Сортування записів.  
Якщо не було внесено поля і умови сортування, результат - у довільному порядку.
sign   = md5 ( login + password + function + where + order)

Коди повернення виконання процедури (Errors code)  представлено у Таблиці 1.2.

 

Таблиця 1.2. Коди помилок

Код помилки
ErrorsCode
Опис Description
000 Успішне виконання ОК
100 Помилка з’єднання Connection Error
101 Помилка авторизації Аuthorization Error
102 Функція не знайдена Function is not found
103 Документ не знайдено Document not found
104 Каталог не знайдено Directory not found
105 Не вдалося обробити запит Failed to parse request
106 Внутрішня помилка 1С Internal error 1C
107 Внутрішня помилка Internal error
108 Помилка запиту Error request
109 Помилка структури XML Error XML structure
110 З'єднання розірвано Disconnected
111 Запит обробляється The request is processed
113 Люба помилка при створенні Any error 

 

Приклад реалізації на PHP :

<?php
header ('Content-Type: text/xml; charset=UTF-8');
$login = '';
$password = ''; 
$function = '';
$where = ''; 
$order = '';
$sign = md5 ($login . $password . $function . $where . $order);

$xml = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<param>
<login>' . $login .'</login>
<function>' . $function .'</function>
<where>' . $where .'</where>
<order>' . $order .'</order>
<sign>' . $sign .'</sign>
</param>';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://api1c.meest-group.com/services/1C_Query.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, Array('Content-Type: text/xml'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>