Параметри для тестового клієнта:

LOGIN: public

PASSWORD: PUBLIC

AgentsIDREF: 0xA79E003048D2B47311E26B7D4A430FFC

Відправляється XML методом POST на адрес:

https://apii.meest-group.com/T/1C_Query.php

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<param>
<login>login</login>
<function>function</function>
<where>where</where>
<order>order</order>
<sign>sign</sign>
</param>

Для тестування можливостей функцій пошуку можна скористатися веб рішенням(«пісочниця»):

https://apii.meest-group.com/T/test/test_q.php
Для прикладу:
https://t.meest-group.com/ua/

Опис полів форми представлено у Таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. Опис полів форми

Поле   Опис
login   Ім’я користувача, присвоюєтьс я після внесення Контрагента в систему
function  Назва функції, використовуємо для введення запису. 
where

Умови пошуку:

AgentUID - унікальний ідентифікатор агента (отримується при реєстрації)

Parcel number - № відправлення

order Сортування записів.  
Якщо не було внесено поля і умови сортування, результат - у довільному порядку.
sign   = md5 ( login + password + function + where + order)


Коди повернення виконання процедури (Errors code)  представлено у Таблиці 4.2.

 

Таблиця 4.2. Коди помилок

Код помилки
ErrorsCode
Опис Description
000 Успішне виконання ОК
100 Помилка з’єднання Connection Error
101 Помилка авторизації Аuthorization Error
102 Функція не знайдена Function is not found
103 Документ не знайдено Document not found
104 Каталог не знайдено Directory not found
105 Не вдалося обробити запит Failed to parse request
106 Внутрішня помилка 1С Internal error 1C
107 Внутрішня помилка Internal error
108 Помилка запиту Error request
109 Помилка структури XML Error XML structure
110 З'єднання розірвано Disconnected
111 Запит обробляється The request is processed
113 Люба помилка при створенні Any error 


Приклад використання FUNCTION: SHIPMENTS_TRACK

 Таблиця 4.3. Приклад використання

Приклад використання ф-ції
Приклад виконання запиту
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<param>
<login> LOGIN </login>
<function> SHIPMENTS_TRACK </function>
<where>
0xA79E003048D2B47311E26B7D4A430FFC, 'TESTIK11'
</where>
<order/>
<sign>sign*</sign>
</param>
*sign = md5 ( login + password + function + where + order)
<return>
<api> API-1C </api>
<apiversion> 1 </apiversion>
<result_table>
<items>
<ShipmentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fc6109445fb1 </ShipmentIdRef>
<DocumentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fc6109445fb4 </DocumentIdRef>
<AgentsIdRef> 0xb95653547d06ad014b2580d2c4be55b2 </AgentsIdRef>
<ShipmentNumberSender> 001-0255371 </ShipmentNumberSender>
<ShipmentNumberTransit/>
<ShipmentClientID/>
<DateTimeAction> 2016-06-25 15:05:53 </DateTimeAction>
<Country> УКРАЇНА </Country>
<City> Дніпродзержинськ </City>
<ActionId> 6 </ActionId>
<StatusCode> 606 </StatusCode>
<ActionMessages_UA>
Поступлення відправлення на відділення
</ActionMessages_UA>
<ActionMessages_RU>
Поступление отправления на отделение
</ActionMessages_RU>
<ActionMessages_EN>
Accepted by the branch
</ActionMessages_EN>
<DetailMessages_UA> Дніпродзержинськ </DetailMessages_UA>
<DetailMessages_RU> Дніпродзержинськ </DetailMessages_RU>
<DetailMessages_EN> Дніпродзержинськ  </DetailMessages_EN>
<DetailPlacesAction> 1/1 </DetailPlacesAction>
<CountryDel> UA </CountryDel>
<Recipient_Country/>
<Deliverydate/>
</items>
<items>
<ShipmentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fc6109445fb1 </ShipmentIdRef>
<DocumentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fd1122373886 </DocumentIdRef>
<AgentsIdRef> 0xb95653547d06ad014b2580d2c4be55b2 </AgentsIdRef>
<ShipmentNumberSender> 001-0255371 </ShipmentNumberSender>
<ShipmentNumberTransit/>
<ShipmentClientID/>
<DateTimeAction> 2016-06-26 12:06:19 </DateTimeAction>
<Country> УКРАЇНА </Country>
<City> Дніпродзержинськ </City>
<ActionId> 20 </ActionId>
<StatusCode> 2028 </StatusCode>
<ActionMessages_UA>
Відправлення було згруповане для переміщення на сортувальний центр
</ActionMessages_UA>
<ActionMessages_RU>
Отправление было сгруппировано для перемещения на сортировочный центр
</ActionMessages_RU>
<ActionMessages_EN>
Sending been grouped to move to the sorting center
</ActionMessages_EN>
<DetailMessages_UA> Рівне-Орлова </DetailMessages_UA>
<DetailMessages_RU> Рівне-Орлова </DetailMessages_RU>
<DetailMessages_EN> Рівне-Орлова </DetailMessages_EN>
<DetailPlacesAction> 1/1 </DetailPlacesAction>
<CountryDel> UA</CountryDel>
<Recipient_Country/>
<Deliverydate/>
</items>
<items>
<ShipmentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fc6109445fb1 </ShipmentIdRef>
<DocumentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fd3817200b40 </DocumentIdRef>
<AgentsIdRef> 0xb95653547d06ad014b2580d2c4be55b2 </AgentsIdRef>
<ShipmentNumberSender> 001-0255371 </ShipmentNumberSender>
<ShipmentNumberTransit/>
<ShipmentClientID/>
<DateTimeAction> 2014-06-26 16:45:13 </DateTimeAction>
<Country> УКРАЇНА </Country>
<City> Дніпропетровськ </City>
<ActionId> 21 </ActionId>
<StatusCode> 2129 </StatusCode>
<ActionMessages_UA>
Розгрупування відправлення для сортування
</ActionMessages_UA>
<ActionMessages_RU>
Разгруппирование отправления для сортировки
</ActionMessages_RU>
<ActionMessages_EN>
Ungroup sendings for sorting
</ActionMessages_EN>
<DetailMessages_UA> Рівне-Орлова </DetailMessages_UA>
<DetailMessages_RU> Рівне-Орлова </DetailMessages_RU>
<DetailMessages_EN> Рівне-Орлова </DetailMessages_EN>
<DetailPlacesAction> 1/1 </DetailPlacesAction>
<CountryDel> UA </CountryDel>
<Recipient_Country/>
<Deliverydate/>
</items>
<items>
<ShipmentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fc6109445fb1 </ShipmentIdRef>
<DocumentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fd281624df62 </DocumentIdRef>
<AgentsIdRef> 0xb95653547d06ad014b2580d2c4be55b2 </AgentsIdRef>
<ShipmentNumberSender> 001-0255371 </ShipmentNumberSender>
<ShipmentNumberTransit/>
<ShipmentClientID/>
<DateTimeAction> 2016-06-26 19:40:24 </DateTimeAction>
<Country> УКРАЇНА </Country>
<City> Дніпропетровськ </City>
<ActionId> 8 </ActionId>
<StatusCode> 808 </StatusCode>
<ActionMessages_UA>
Відправлення залишило сортувальний центр у напрямку
</ActionMessages_UA>
<ActionMessages_RU>
Отправление оставило сортировочный центр в направлении
</ActionMessages_RU>
<ActionMessages_EN>
The sending has left the sorting center in the direction of
</ActionMessages_EN>
<DetailMessages_UA> Рівне-Орлова </DetailMessages_UA>
<DetailMessages_RU> Рівне-Орлова </DetailMessages_RU>
<DetailMessages_EN> Рівне-Орлова </DetailMessages_EN>
<DetailPlacesAction> 1/1 </DetailPlacesAction>
<CountryDel> UA </CountryDel>
<Recipient_Country/>
<Deliverydate/>
</items>
<items>
<ShipmentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fc6109445fb1 </ShipmentIdRef>
<DocumentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fdd02038f378 </DocumentIdRef>
<AgentsIdRef> 0xb95653547d06ad014b2580d2c4be55b2 </AgentsIdRef>
<ShipmentNumberSender> 001-0255371 </ShipmentNumberSender>
<ShipmentNumberTransit/>
<ShipmentClientID/>
<DateTimeAction> 2016-06-27 10:53:29 </DateTimeAction>
<Country> УКРАЇНА </Country>
<City> Рівне </City>
<ActionId> 12 </ActionId>
<StatusCode> 1214 </StatusCode>
<ActionMessages_UA>
Відправлення прибуло на сортувальний центр
</ActionMessages_UA>
<ActionMessages_RU>
Отправление прибыло на сортировочный центр
</ActionMessages_RU>
<ActionMessages_EN>
Sending arrived at the sorting center
</ActionMessages_EN>
<DetailMessages_UA> Рівне </DetailMessages_UA>
<DetailMessages_RU> Ровно </DetailMessages_RU>
<DetailMessages_EN> Рівне </DetailMessages_EN>
<DetailPlacesAction> 1/1 </DetailPlacesAction>
<CountryDel> UA </CountryDel>
<Recipient_Country/>
<Deliverydate/>
</items>
<items>
<ShipmentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fc6109445fb1 </ShipmentIdRef>
<DocumentIdRef> 0xa969003048d2b47311e4004330588938 </DocumentIdRef>
<AgentsIdRef> 0xb95653547d06ad014b2580d2c4be55b2 </AgentsIdRef>
<ShipmentNumberSender>001-0255371 </ShipmentNumberSender>
<ShipmentNumberTransit/>
<ShipmentClientID/>
<DateTimeAction> 2016-06-30 13:42:11 </DateTimeAction>
<Country> УКРАЇНА </Country>
<City> Рівне </City>
<ActionId> 8 </ActionId>
<StatusCode> 808 </StatusCode>
<ActionMessages_UA>
Відправлення залишило сортувальний центр у напрямку
</ActionMessages_UA>
<ActionMessages_RU>
Отправление оставило сортировочный центр в направлении
</ActionMessages_RU>
<ActionMessages_EN>
The sending has left the sorting center in the direction of
</ActionMessages_EN>
<DetailMessages_UA> Рівне-Орлова </DetailMessages_UA>
<DetailMessages_RU> Рівне-Орлова </DetailMessages_RU>
<DetailMessages_EN> Рівне-Орлова </DetailMessages_EN>
<DetailPlacesAction> 1/1 </DetailPlacesAction>
<CountryDel> UA </CountryDel>
<Recipient_Country/>
<Deliverydate/>
</items>
<items>
<ShipmentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fc6109445fb1 </ShipmentIdRef>
<DocumentIdRef> 0xa969003048d2b47311e400488fed8bb8 </DocumentIdRef>
<AgentsIdRef> 0xb95653547d06ad014b2580d2c4be55b2 </AgentsIdRef>
<ShipmentNumberSender> 001-0255371 </ShipmentNumberSender>
<ShipmentNumberTransit/>
<ShipmentClientID/>
<DateTimeAction> 2016-06-30 14:20:43 </DateTimeAction>
<Country>УКРАЇНА </Country>
<City> Рівне </City>
<ActionId> 12 </ActionId>
<StatusCode> 1214 </StatusCode>
<ActionMessages_UA>
Відправлення прибуло на сортувальний центр
</ActionMessages_UA>
<ActionMessages_RU>
Отправление прибыло на сортировочный центр
</ActionMessages_RU>
<ActionMessages_EN>
Sending arrived at the sorting center
</ActionMessages_EN>
<DetailMessages_UA> Рівне </DetailMessages_UA>
<DetailMessages_RU> Ровно </DetailMessages_RU>
<DetailMessages_EN> Рівне </DetailMessages_EN>
<DetailPlacesAction> 1/1 </DetailPlacesAction>
<CountryDel> UA </CountryDel>
<Recipient_Country/>
<Deliverydate/>
</items>
<items>
<ShipmentIdRef> 0xa969003048d2b47311e3fc6109445fb1 </ShipmentIdRef>
<DocumentIdRef> 0xa969003048d2b47311e4005a09440c8e </DocumentIdRef>
<AgentsIdRef> 0xb95653547d06ad014b2580d2c4be55b2 </AgentsIdRef>
<ShipmentNumberSender> 001-0255371 </ShipmentNumberSender>
<ShipmentNumberTransit/>
<ShipmentClientID/>
<DateTimeAction> 2016-06-30 16:25:43 </DateTimeAction>
<Country> УКРАЇНА </Country>
<City> Рівне </City>
<ActionId> 16 </ActionId>
<StatusCode> 1622 </StatusCode>
<ActionMessages_UA> ДОРУЧЕНО </ActionMessages>
<ActionMessages_RU> ДОСТАВЛЕНО </ActionMessages_RU>
<ActionMessages_EN> DELIVERED </ActionMessages_EN>
<DetailMessages_UA/>
<DetailMessages_RU/>
<DetailMessages_EN/>
<DetailPlacesAction> 1/1 </DetailPlacesAction>
<CountryDel> UA </CountryDel>
<Recipient_Country/>
<Deliverydate> 2016-06-30 16:25:43 </Deliverydate>
</items>
</result_table>
<result_uuid/>
<errors>
<code> 000 </code>
<name> </name>
</errors>
</return>
<name> </name>
</errors>
</return>
 

 

Таблиця 4.4. Опис вмісту тегів XML-коду 

Поле (Field)

Опис (Description)

Тип (Type)

ShipmentIDRef

Ідентифікатор відправлення (в системі Росан)
Shipment’s ID (in Rosan system)

Text

DocumentIDRef

Ідентифікатор документа (в системі Росан), який генерує статус
Document’s ID (in Rosan system), which generates
this status

Text

AgentsIdRef

Унікальний ідентифікатор агента
Unique Agent’s ID

Text

ShipmentNumberSender

Номер відправлення, номер для трекінгу
Shipment number, track number

Text

ShipmentNumberTransit

Transit number
Транзитний номер

Text

ShipmentClientID

Ідентифікатор клієнта відправника
Sender’s client ID

Text

DateTimeAction

Дата встановелння статусу
Status datetime

dateTime

Country

Країна встановлення статусу
Country where this status was set

Text

City

Місто встановлення статусу
City where this status was set

Text

ActionId

Ідентифікатор статусу
Status ID

Text

StatusCode

Код статусу
Status
Code

Text

ActionMessages_UA

Назва статусу українською мовою
Status
name in ukrainian

Text

ActionMessages_RU

Назва статусу російською мовою
Status
name in russian

Text

ActionMessages_EN

Назва статусу англійською мовою
Status
name in english

Text

DetailMessages_UA

Інформація про статус українською мовою: місто, країна, дата тощо
Status
details in ukrainian: city,country,date etc

Text

DetailMessages_RU

Інформація про статус російською мовою: місто, країна, дата тощо
Status
details in russian: city,country,date etc

Text

DetailMessages_EN

Інформація про статус англійською мовою: місто, країна, дата тощо
Status
details in english: city,country,date etc

Text

DetailPlacesAction

Кількість отриманих місць  / Кількість відправлених місць
Quantity places received 
Quantuty places sent

Text

CountryDel

Країна, в яку буде доставлена посилка
Country to which parcel is to be delivered

Text

Recipient_Country

Параметр у розробці
Parameter under construction

Text

Deliverydate

Дата доставки посилки одержувачу (працює тільки коли StatusCode = 1622)
Date of delivery of parcel to recipient (works only when StatusCode = 1622)

dateTime

 

Таблиця 4.5. Опис статусів 

Код Назва UA Назва EN Міжнародний поштовий код
101 ОФОРМЛЕНО ДЛЯ ВІДПРАВКИ POSTING / COLLECTION EMA
202 НАДХОДЖЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОГО СОРТУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ARRIVAL AT OUTWARD OFFICE OF EXCHANGE EMB
303 ВІДПРАВКА З МІЖНАРОДНОГО СОРТУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ DEPARTURE FROM OUTWARD OFFICE OF EXCHANGE EMC
404 НАДХОДЖЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОГО СОРТУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ARRIVAL AT TRANSIT OFFICE OF EXCHANGE EMJ
505 НАДХОДЖЕННЯ ДО МІЖНАРОДНОГО СОРТУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ARRIVAL AT INWARD OFFICE OF EXCHANGE EMD
606 НАДХОДЖЕННЯ НА ПІДРОЗДІЛ ВІДПРАВНИКА ARRIVAL AT SENDER OFFICE  
808 ВІДПРАВКА З МІЖНАРОДНОГО СОРТУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ У НАПРЯМКУ МІСТА ДОСТАВКИ DEPARTURE FROM INWARD OFFICE OF EXCHANGE IN THE DIRECTION OF DESTINATION CITY EMF
1 214 НАДХОДЖЕННЯ НА ПІДРОЗДІЛ ДОРУЧЕННЯ ARRIVAL AT DELIVERY OFFICE EMG
1 315 ВИДАНО КУР`ЄРУ HANDED OVER TO THE COURIER  
1 521 ЗМІНА НАПРЯМКУ ПОСИЛКИ CHANGE OF DIRECTION  
1 622 ДОРУЧЕНО FINAL DELIVERY EMI
1 620 ВІДМОВА DELIVERY REFUSED  EMH
1 621 ПЕРЕАДРЕСАЦІЯ RDELIVERY REDIRECTED  EMH
1 624 НЕ КОРЕКТНІ ДАНІ ПРО ДОРУЧЕННЯ UNABLE TO VERIFY DELIVERY INFORMATION  EMH
1 625 ВІДСУТНІЙ КОНТАКТ З ОТРИМУВАЧЕМ RECEIPIENT NOT AVALIABLE  EMH
1 626 ЗМІНА ДАТИ ДОРУЧЕННЯ DELIVERY DATE HAS BEEN CHANGED  EMH
1 627 НЕ ВСТИГ ДОСТАВИТИ NOT DELIVERED  EMH
1 628 НЕ КОРЕКТНІ ДАНІ ОТРИМУВАЧА UNABLE TO VERIFYRECEIPIENT  EMH
2 331 ДОРУЧЕННЯ ПРИЗУПИНЕНО DELIVERY STOPPED  
2 432 ЗНЯТО ОБМЕЖЕННЯ В ДОСТАВЦІ RESTRICTION REMOVED  
1 825 ПОВЕРНЕННЯ ВІДПРАВНИКУ RETURNED TO SENDER  
2 230 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ HANDED OVER TO CUSTOM EME
2 533 УТОЧНЕНО РЕКВІЗИТИ ОТРИМУВАЧА RECIPIENT'S ADDRESS VERIFICATION  
5 051 ВІДПРАВЛЕННЯ НЕ ПРИБУЛО PARCEL NOT ARRIVED  
8 081 ВІДПРАВКА З ПІДРОЗДІЛУ ВІДПРАВНИКА DEPARTURE FROM SENDER OFFICE