Мета сервісу «Калькулятор» - оперативне обчислення ціни відправлення для потенційного клієнта.

Опис формування полів для введення у форму представлено у Таблиці 2.5

 

Приклад XML-коду для одного відправлення, wait=1:
Приклад виконання запиту
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<param>
<login>login</login>
<function>CalculateShipments</function>
<request>
<CalculateShipment>
<ClientUID>62f66c7c-cd19-11df-bb67-
00215aee3ebe</ClientUID>
<SenderService>0</SenderService>
<SenderBranch_UID>d0a207fb-0115-11df-b41f-
00215aee3ebe</SenderBranch_UID>
<SenderCity_UID/>
<ReceiverService>1</ReceiverService>
<ReceiverBranch_UID/>
<ReceiverCity_UID>62c3d54a-749b-11df-b112-
00215aee3ebe</ReceiverCity_UID>
<COD>300</COD>
 
<Conditions_items>
<ContitionsName></ContitionsName>
</Conditions_items>
<Places_items>
<SendingFormat>PAX</SendingFormat>
<Quantity>1</Quantity>
<Weight>6</Weight>
<Length>50</Length>
<Width>50</Width>
<Height>80</Height>
<Packaging/>
<Insurance>300</Insurance>
</Places_items>
</CalculateShipment>
</request>
 
<sign>sign*</sign>
</param>
<return>
<api>API-1C</api>
<apiversion>1</apiversion>
<result_table>
<items>
<PriceOfDelivery>134,23</PriceOfDelivery>
<Error>000</Error>
</items>
</result_table>
<result_uuid>552</result_uuid>
<errors>
<code>000</code>
<name> </name>
</errors>
</return>

Таблиця 2.4. Опис вмісту тега <request> XML-коду.

 

Поле
Опис
Тип
CalculateShipment
Блок для опису відправлення
ClientUID
Унікальний ідентифікатор клієнта, присвоюється після внесення контрагента в систему (Обов’язковий)
Uniqueidentifier
SenderService
Вид сервісу, якщо
«0» - склад
«1» - двері(Обов’язковий)
Boolean (1/0)
SenderBranch_UID
Унікальний ідентифікатор підрозділу Відправника,  результат виконання функції «Branch» п.1.7. Встановлюється,  якщо [SenderService]=0(Якщо сервіс відправника склад - Обов’язковий)
Uniqueidentifier
SenderСity_UID
Унікальний ідентифікатор міста
Відправника,  результат виконання функції «City» п.1.5. Встановлюється,  якщо [SenderService]=1(Якщо сервіс
відправника двері - Обов’язковий)
Uniqueidentifier
ReceiverService
Вид сервісу, якщо
«0» - склад
«1» - двері(Обов’язковий)
Boolean (1/0)
ReceiverBranch_UID
Унікальний ідентифікатор підрозділу Одержувача,  результат виконання функції «Branch» п.1.7.
Встановлюється,  якщо
[ReceiverService]=0(Якщо сервіс отримувача склад - Обов’язковий)
Uniqueidentifier
ReceiverCity_UID
Унікальний ідентифікатор міста
Одержувача,  результат виконання функції «City» п.1.5. Встановлюється,  якщо
Uniqueidentifier
 
[ReceiverService]=1(Якщо сервіс отримувача двері - Обов’язковий)
 
Блок опису додаткових умов доставки
Conditions_items
У блоці може бути один або декілька записів,  результат виконання функції «ShipmentOptCondition» п.1.10.
ContitionsName
Унікальний ідентифікатор умови
Uniqueidentifier
Блок опису місць відправлення
Places_items
Результат виконання функції «ShipmentFormats» п.1.9.
У блоці може бути один або декілька записів. При формуванні місця слід виконувати перевірку формату відправлення у відповідності до мінімальних та максимальних параметрів ваги, об’єму, страхування. (Обов’язковий)
SendingFormat
Код                                               формату відправлення(Обов’язковий)
Text
Quantity
Кількість(Обов’язковий)
Number
Volume
Об’єм
Number
Weight
Вага(Обов’язковий)
Number
Packaging
Упаковка
 
Insurance
Страхування(Обов’язковий)
Number