Приклад використання ф-ції «country» Приклад виконання запиту із фільтрацією
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<param>
<login>LOGIN</login>
<function>Country</function>
<where>DescriptionUA like 'Укр%'</where>
<order></order>
<sign>sign*</sign>
</param>

*sign  =  md5  (  login  +  password  +  function  +  where  + order)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<return>
<api>API-1C</api>
<apiversion>1</apiversion>
<result_table>
<items>
<uuid>C35B6195-4EA3-11DE-8591-001D600938F8</uuid>
<DescriptionUA>УКРАЇНА</DescriptionUA>
<DescriptionRU>УКРАИНА</DescriptionRU>
<DescriptionEN>UKRAINE</DescriptionEN>
<AlfaCode1>UA</AlfaCode1>
<AlfaCode2>UKR</AlfaCode2>
</items>
</result_table>
<result_uuid/>
<errors>
<code>000</code>
<name> </name>
</errors>
</return>


Таблиця 1.3. Опис вмісту тегів XML-коду

Поле Опис Тип Фільтрація
Uuid Унікальний ідентифікатор країни Uniqueidentifier  
DescriptionUA Назва країни українською мовою Text так
DescriptionRU Назва країни російською мовою Text так
DescriptionEN Назва країни англійською мовою Text так
AlfaCode1 Двох-символьний код країни Text  
AlfaCode2 Трьох-символьний код країни Text