Функція «ShipmentNewDeliveryDate» використовується для отримання планової дати доручення зміненої отримувачем.

Приклад використання ф-ції
Приклад виконання запиту
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<param>
<login> LOGIN </login>
<function> ShipmentNewDeliveryDate</function>
 
//    <where> ClientCode= '[КОД КЛІЄНТА]' and
ClientShipmentRef = '[НОМЕР ВІДПРАВЛЕННЯ]'
</where>
 
<where>ClientCode= '0000001' and
ClientShipmentRef = '004-0403307' </where>
<order> </order>
<sign>sign*</sign>
</param>
<return><api>API-1C</api>
<apiversion>1</apiversion>
<result_table>
<items>
<ClientShipmentRef>004-
0403307</ClientShipmentRef>
<BarCode>004-0403307</BarCode>
<ClientCode>0000001</ClientCode>
<ShtampDateTime>2013.02.09
12:27:27</ShtampDateTime>
<NewDeliveryDate>2013.02.11
00:00:00</NewDeliveryDate>
<Notation>отримувач переніс дату доставки на
11.02.13</Notation>
</items>
</result_table>
<result_uuid/>
<errors>
<code>000</code>
<name> </name>
</errors>
</return>

 

Таблиця 1.13. Опис вмісту тегів XML-коду

 

Поле Опис Тип
Фільтрація
ClientShipmentRef Номер відвантаження, присвоєний клієнтом Text
так
BarCode Штрихкод Text
так
ClientCode Код клієнта Text
так
ShtampDateTime
Дата і час планової доставки товару
dateTime
 
NewDeliveryDate
Нова. Змінена користувачем дата і час планової доставки товару
dateTime
 
Notation
Коментар, примітка оператора
Text