ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Пропонуємо Вам ознайомитися з текстом Публічної оферти, яка регулює усі види використання сайту www.meest-express.com.ua (надалі «Сайт»), включаючи усі його під-домени та сервіси, який є власністю та управляється ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес», послуг, що надає ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес», Програму лояльності, усієї інформації, яка доступна на Сайті, в тому числі умови договору про використання сервісів Сайту, та сервісу «Міст-кабінет» зокрема (надалі – Угода, публічна оферта).

1. Терміни та визначення
1.1. «Сервіс» - система, що здійснює інформаційно-технологічне обслуговування Користувачів, надає можливість самостійно замовляти, керувати переліком послуг, перелічених та доступних у системі, до яких належать наступні послуги, але не виключно: послуги з перевезення/транспортного експедирування вантажів; послуги з пересилання (приймання, обробки, перевезення, доставки) поштових відправлень в межах України, в тому числі поштових відправлень з післяплатою; послуги з кур’єрського обслуговування та розповсюдження відправлень, послуг OfficeBox та інші супутні послуги (надалі – послуги), отримувати інформацію про історію замовлених послуг та/або проведених платежів за них, самостійно керувати, за наявності, своїм рахунком (Гаманцем), в тому числі з використанням сервісу «Міст-кабінет», тощо.
1.2. «Сайт» - сайт, розміщений у мережі Інтернет за адресою: www.meest-express.com.ua, який є власністю та управляється ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес», що містить інформацію про доступні послуги, сервіси і умови їх використання, та іншу інформацію.
1.3. «Користувач» - фізична або юридична особа, що володіє повною право-і дієздатністю, здійснила акцепт Публічної оферти (Угоди) відповідно до її умов з метою отримання послуг ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес».

1.4. «Міст-кабінет Користувача» - клієнтська частина програмного забезпечення сервісу, яка призначена для управління Користувачем сервісом з метою отримання послуг ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес», своїм Гаманцем, доступна після його авторизації, ідентифікації та входу в сервіс з використанням аналогу власноручного підпису.
1.5. «Гаманець» - обліковий запис в базі даних Сервісу, що має автоматично присвоєний при його створенні унікальний ідентифікаційний номер (далі Номер гаманця), що містить відомості про поточний залишок коштів Користувача, історії Платежів, іншої інформації щодо дій Користувача.
1.6. «Платіж» - грошові кошти, що належать Користувачеві та внесені Користувачем у свій Гаманець сервісу «Міст-кабінет» за допомогою відповідних платіжних систем з метою оплати замовлених послуг у ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес».
1.7. «Реєстрація» - дії Користувача з надання ідентифікаційних даних, що дозволяють встановити / підтвердити факт укладення цією особою цієї Угоди та використання певного сервісу та вчинення ним відповідних дій.
1.8. «Авторизація» - процес аналізу сервісом наданих Користувачем ідентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність у Користувача права отримувати послуги Сервісу.
1.9. «Аналог власноручного підпису, АСП» - поєднання ідентифікаційних даних Користувача у вигляді логіна і пароля, визначених сторонами необхідними і достатніми для визнання їх в якості однозначного і безперечного підтвердження здійснюваних операцій, розпоряджень, вимог і повідомлень від імені Користувача.

2. Загальні положення

2.1. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з даною Угодою. Використання Сайту та його сервісів дозволено тільки особі - Користувачу, що прийняла усі умови даної Публічної оферти, що включає умови про конфіденційність, про захист персональних даних, в тому числі  умови про використання сервісу «Міст-кабінет», яка розміщена за адресою: www.meest-express.com.ua та інші вимоги та правила, передбачені на Сайті. Використовуючи будь-яку частину Сайту та/або його сервіси, в тому числі сервіс «Міст-кабінет», Користувач надає свою згоду бути пов'язаним умовами даної Угоди з ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес». Якщо Ви як Користувач не погоджуєтеся з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам як Користувачу не надається статус й права Користувача і Вам забороняється використовувати Сайт та/або його сервіси, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті та будь-які сервіси, що надаються у рамках Сайту. 

2.2. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на користувачів, що не мають облікового запису на Сайті (незареєстрований користувач) так і на користувачів, що мають будь-який обліковий запис, будь-якого з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача, що надана ним й даних авторизації (логін, пароль).

2.3. Користувач не має права використовувати Сайт та/або його сервіси, в тому числі сервіс «Міст-кабінет», і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.

2.4. Доступ до персоналізованих сервісів Сайту, в тому числі до сервісу «Міст-кабінет», можливий тільки для зареєстрованого Користувача (що створив обліковий запис) і з використанням даних авторизації.

2.5. Інформація, що міститься на Сайті у вигляді звітів, новин, прес-релізів і інших інформаційних матеріалів, є актуальною на дату їх складання. У зв'язку з наступними подіями й по закінченню часу деяка інформація може виявитися неповною або такою, що не відповідає дійсності, однак після її публікації Компанія не гарантує оперативної зміни такої інформації у зв'язку із подіями, що відбулися. На Сайті може міститися інформація про проекти, прогнози або заяви, що стосується майбутніх подій і заходів за адесою:  www.meest-express.com.ua. У зв'язку із цим Сторони погоджуються з тим, що така інформація носить попередній характер і дійсні події й обставини можуть суттєво відрізнятися в результаті впливу різних факторів.

2.6. Користувач має право використовувати Сайт та/або його сервіси з метою замовлення послуг ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес». При цьому Користувач підписанням цього Публічного договору підтверджує свою згоду на дотримання Стандартних умов сервісу, затверджених ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес», при отриманні послуг.

 

3. Реєстрація Користувача

 
3.1. Укладення Користувачем Угоди здійснюється акцептом даної публічної оферти шляхом послідовного вчинення Користувачем наступних дій:
3.1.1. Підтвердження згоди Клієнта з умовами даної Угоди, правил надання послуг шляхом вибору відповідного пункту при Реєстрації;
3.1.2. Заповнення анкети реєстрації Користувача шляхом введення визначених ідентифікаційних даних  Користувача, що дозволяють встановити / підтвердити факт укладення цією особою даної Угоди та/або використання в подальшому певного сервісу, визначення ідентифікаційних даних в вигляді логіна і пароля, які необхідні для доступу до сервісів Сайту,  втому числі до Особистого кабінету Користувача.
3.2. Угода вважається укладеною з моменту вчинення Користувачем всіх перерахованих вище дій, а також отримання відповідного повідомлення про реєстрацію і пароля в Сервісі. Укладання Договору означає, що Користувач повною мірою ознайомився з умовами надання послуг, функціонуванням Сервісу.

4. Сервіс «Міст-кабінет»

 
4.1. Сервіс «Міст-кабінет» зобов'язується фіксувати в електронному регістрі обліку виникнення, зміну або припинення взаємних прав і зобов'язань сторін за цим договором. Сервіс «Міст-кабінет» надає можливість самостійно керувати переліком послуг, перелічених та доступних у системі, отримувати інформацію про історію замовлених послуг та/або проведених платежів за них, самостійно керувати, за наявності, своїм рахунком (Гаманцем), тощо.
4.2. Використання АСП Користувача забезпечує перевірку автентичності електронного документа і посвідчення особи, що його підписала. Використання АСП в електронних повідомленнях, переданих при авторизації і використанні Користувачем сервісу, породжує юридичні наслідки, аналогічні використанню власноручних підписів відповідно до вимог законодавства, а всі документи, пов'язані з виконанням умов угоди та засвідчені АСП, визнаються документами в письмовій формі.
4.3. З метою проведення оплати замовлених послуг у Компанії після перевірки ідентичності введеного Користувачем АСП та достатності авансових коштів у Гаманці для здійснення Клієнтом відповідного платежу за замовлені в Компанії послуги, Сервіс оповіщає Користувача про прийняття до виконання або про відмову від виконання відповідного платежу залежно від результатів перевірки відповідності АСП і залишку авансових коштів.
4.4. Сервіс  «ООБИСТИЙ КАБІНЕТ» гарантує право на повернення коштів, що є на залишку в «Гаманці». Обов’язковою умовою повернення таких коштів є наявність у «Користувача» розрахункового ранку на який такі кошти можна перерахувати та документальне підтвердження «Користувачем» ідентифікаційних даних зазначених при заповненні анкети згідно п. 3 цієї Угоди, а також документальне підтвердження внесення «Користувачем» коштів в «Гаманець».

4.5. Послуги щодо надання та використання сервісу «Міст-кабінет» є для Користувача безкоштовними. Користувач розуміє, що до відносин сторін, що виникають з цієї Оферти, норми законодавства про захист прав споживачів не застосовуються, оскільки послуги, що надаються сервісом «Міст-кабінет» для Користувача носять безоплатний характер. Користувач розуміє, що на залишок авансових коштів, зарахованих у Гаманець сервісу «Міст-кабінет»  від Користувача, відсотки не нараховуються.

 

5. Права та обов'язки Сторін

Права та обов'язки Користувача
5.1. Користувач має право використовувати Сайт та/або його сервіси, в тому числі сервіс «Міст-кабінет»  у повному обсязі, вказуючи сервісу на необхідність здійснення відповідних операцій. Детальний опис всіх послуг Сервісу розміщується на сайті Сервісу. Право використання Сервісу після реєстрації Користувача є винятковим і непередаваним.
5.2. Користувач має право в будь-який час відмовитися від використання Сайту та/або його сервісів.

5.3. На виконання чинного законодавства за запитом сервісу Користувач з метою замовлення послуги та/або проведення її оплати зобов'язується надавати Сервісу ідентифікаційну інформацію про Користувача (прізвище, ім'я, по батькові, реквізити документа, що посвідчує особу (паспорта) – для фізичних осіб; найменування, код ЄДРПОУ – для юридичних осіб). У разі невиконання зазначеного обов'язку Користувачем Сервіс має право призупинити обслуговування сервісу «Міст-кабінет» до моменту виконання зазначеного обов'язку Користувачем.

5.4. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» й надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, збори й оплату адвокатських послуг).

5.5. Користувачеві заборонено:

- створювати декілька облікових записів, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;

-  вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;

- надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;

-  реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи;

- використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;

- здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;

- намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

- розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів  і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності;

- розміщувати інформацію та матеріали, що порушує права й законні інтереси третіх осіб;

- розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;

-  сприяти або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;

-  вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;

- ображати будь-кого;

- використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами (наприклад: зірочками);

-   зловживати розміщенням інформації, що не несе смислового навантаження;

- провокувати, починати й/або підтримувати текстові діалоги, що можуть призвести до конфлікту між Користувачами та/або Адміністрацією Сайту;

- розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

Права та обов’язки Товариства:

5.6. В односторонньому порядку змінювати функціональні можливості Сайту, інформацію про доступні послуги, сервіси і умови їх використання та іншу інформацію, ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес»;
5.7. Видалити із системи Користувача, що вказав про себе недостовірні дані або порушив інші умови даної Угоди;
5.8. Змінювати в односторонньому порядку положення цієї Угоди;
 

6. Відповідальність

6.1. Відповідальність Користувача:

- Користувач несе відповідальність за будь-яке порушення зобов’язань, установлених даною Угодою, а також за всі наслідки спричинені таким порушенням (включаючи будь-які збитки чи шкоду, які може понести ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес»);

- будь-які дії, здійснені з використанням облікового запису та/або його логіна й пароля Користувача, вважаються здійсненими цим Користувачем.

- за порушення умов даної Угоди, ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту чи його сервісів та/або видалити обліковий запис Користувача.

- у випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» має право без повідомлення, за власним розсудом видалити повністю або частково розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.

- Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації що опублікована на Сайті.

 

6.2. Відповідальність ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес»:

Товариство:

- не несе відповідальності та не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті неможливості використання Сайту та/або його сервісів.

- не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким, окрім ТзОВ«Торговий Дім «Міст Експрес» на Сайті чи його сервісах, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам Користувачів Сайту.

- не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

 

7. Інтелектуальна власність

7.1. Дана Угода не передає Користувачеві ніяких майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» або третіх осіб, і усі права власності стосовно такої власності залишаються винятково за ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» та/або відповідною третьою особою.

7.2. Користувачеві заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, без письмового дозволу на це відповідного правовласника.

7.3. Користувач, що розміщує на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп'ютерні програми, бази даних, знаки для  товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання й використання даної інформації та/або об'єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.

 

8. Конфіденційність

8.1. Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів з безпеки та захисту інформації та документів, обмін якими здійснюється в Сервісі або які доступні Сторонам у зв'язку з використанням Сервісів на Сайті Компанії.
8.2. Користувач зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованого використання та захисту ідентифікаційних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.
8.3. Компанія ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Користувача, а також іншої інформації про Користувача, що стала відомою їй у зв'язку з використанням ним сервісів Компанії, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.
8.4. У випадку, якщо при використанні Сайту та/або його сервісів  Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Компанії ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

8.5. Користувач підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв вищезазначені умови про конфіденційність між Користувачем та Компанією ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес».

 

9. Умови про захист персональних даних

9.1. Приймаючи умови даної Угоди Користувач надає свою згоду на включення і на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення, тощо) персональних даних у базу даних ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.

9.2. Користувач підтверджує, що йому повідомлено про включення його персональних даних до бази даних ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес», мету збору та обробки його персональних даних та їх передачу третім особам, умови його згоди на обробку персональних даних не вимагають окремого повідомлення щодо включення/зміни інформації про нього до бази персональних даних та/або передачу будь-яким третім особам, а також він ознайомлений  зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.

10. Інші умови

10.1. ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою www.meest-express.com.ua. У випадку внесення до Угоди істотних змін, ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті, що вказана Користувачем у обліковому записі, та/або на сайті. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Замовляючи послуги Компанії та використовуючи сервіси Сайту,  Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент замовлення Користувачем послуг відповідного сервісу.

10.2. ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту та/або його сервісів, та/або Програми лояльності, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

10.3. Користувач надає ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» право надсилати йому повідомлення на електронну пошту, смс-повідомлення, що містять інформацію про Сайт, доступні сервіси, послуги Компанії або інформацію рекламного характеру.

10.4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в чинності. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

10.5. Сайт та його сервіси надаються ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» Користувачам в тому вигляді, в якому їх було створено для досягнення цілей ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес». ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» не гарантує відповідність Сайту та/або його сервісів цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу.

10.6. До даної Угоди й відносинам між ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України.

10.7. ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» має право розірвати Угоду у разі порушення Користувачем її умов або з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

10.8. Усі суперечки та розбіжності вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством, за місцем знаходження ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес».
10.9. Користувач гарантує, що всі умови даної Угоди йому зрозумілі, і Користувач приймає їх без жодних застережень і в повному обсязі.
10.10. Користувач гарантує, що не використовуватиме сервіси Сайту в інших цілях, не зазначених у Оферті і на сайті Сервісу.
10.11. Для всіх дій Користувача, що здійснюються при використанні Сайту та/або його сервісів час їх вчинення встановлюється за Київським часом.

10.12. Дана угода вступає в силу з моменту авторизації (реєстрації) Користувачем на Сайті і поширюється на невизначений термін або до її зміни з боку Товариства.
 

 

Договір про надання послуг

Місце укладення – м. Львів

№ _______________________

Дата укладення – «____»__________201___р.

1

Експедитор/

Виконавець

1.1. Найменування, Телефон, факс

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Міст Експрес»,

(032) 245-23-30, 245-23-40

1.2. Місце знаходження

79035, м. Львів, вул. Зелена,147

1.3. Код ЄДРПОУ, ІПН,  Свідоцтво пл. ПДВ

36152228, 361522213505, №100280424

1.4. Банківські реквізити

р/р 2600838627 у ПАТ АКБ «Львів»,  МФО 325268

1.5. В особі

Генерального директора  Пахомова Віталія Євгеновича, який діє на підставі Статуту

2

Замовник

2.1. Найменування/ Прізвище, ім’я, по-батькові

 

2.2. Місце знаходження/ Місце проживання

 

2.3. В особі

 

Для юридичної особи

2.4. Код ЄДРПОУ

 

2.5. ІПН

 

2.6. Свідоцтво пл. ПДВ

 

2.7. Банківські реквізити

 

Для фізичної особи

2.8.Паспортні дані

Серія ________, № ___________, коли і ким виданий______________________________________

 

2.9.Телефон, факс

 

 

 

2.10. Електронна адреса для надсилання бухгалтерських документів

 

 

3

Предмет договору  та умови надання послуг

3.1.Найменування (вид) послуги

Доставка відправлень

3.2. Строки надання послуг

Розміщені в мережі Інтернет на сайті www.meest-express.com.ua

3.3. Умови замовлення і надання послуг

Умови замовлення послуг розміщені в мережі Інтернет на сайті www.meest-express.com.ua

Відправлення приймається у відправника та здається одержувачу за цілісністю упакування і кількістю місць. Претензії щодо збереженості відправлення, відсутності вкладення чи невідповідності вкладення опису, можуть бути пред’явлені лише у випадку порушення цілісності упакування з вини Експедитора/Виконавця, та за умови, що в момент вручення відправлення одержувачу був складений та підписаний акт за участю представника Експедитора/Виконавця (кур’єра, водія і т.д.) та Одержувача.

Експедитор/Виконавець, попередньо, усно повідомляє Замовника про заплановану дату доставки відправлення. У разі відсутності Одержувача або відмови останнього від приймання відправлення (з незалежних від Експедитора/Виконавця причин) обов’язки Експедитора/Виконавця вважаються виконаними з моменту першої спроби доставки та підлягають оплаті Замовником. Зберігання та повторна доставка оплачується Замовником додатково згідно тарифів Експедитора/Виконавця.

4

Права та обов’язки Сторін

 

4.1. Експедитор/Виконавець зобов’язується:

Організовувати приймання відправлення для доставки за адресою відправника або через мережу пунктів обслуговування клієнтів Експедитора/Виконавця.

Організовувати для Замовника доставку відправлення одержувачу відповідно до належним чином оформлених Замовником супровідних документів на відправлення, а саме: вантажної декларації (на вантаж) або ф.117 (на поштові відправлення). Супровідні документи вважаються належним чином оформлені замовником якщо: заповнені всі обов’язкові для заповнення відправником графи, обов’язково зазначено достовірна інформація про відправлення, оголошено цінність відправлення.

Організовувати доставку та вручення відправлення одержувачу через мережу пунктів обслуговування клієнтів Експедитора/Виконавця або на умовах «Адресної доставки» відповідно до встановлених Експедитором/Виконавцем строків.

Обов’язки Експедитора/Виконавця вважаються виконаними з моменту вручення відправлення одержувачу*.

 

 

4.2. Замовник зобов’язується:

Забезпечувати належне оформлення необхідних супровідних документів на відправлення.

Надавати для доставки відправлення належно запакованим із врахуванням його особливостей, маси, форми у відповідності з правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом та неможливістю доступу до вкладення без пошкодження його зовнішнього упакування. Замовник несе відповідальність за всі наслідки неналежного упакування відправлення (бій, поломка, деформація, протікання, і т. д.). Надавати для доставки відправлення, яке вимагає особливого поводження з ним під час вантажних операцій та зберігання, Замовник зобов’язаний нанести на нього спеціальне маркування у відповідності до встановлених вимог.

Здійснювати оплату за надані Експедитором/Виконавцем послуги в строки та згідно умов Договору.

5

Вартість послуг та порядок розрахунків

 

5.1. Вартість послуг (тарифи), на момент підписання договору

Визначається прайс-листом Експедитора/Виконавця, який діє на момент передачі відправлення для доставки, якщо інше не обумовлено Сторонами у Додатку №1 до даного Договору.

Замовник зобов’язується оголосити реальну цінність відправлення. При цьому, до вартості послуг додається плата за цінність, яка утримується у розмірі, що визначений в прайс-листі Експедитора/Виконавця, який діє на момент передачі відправлення для доставки, якщо про інше не буде письмово домовлено Сторонами.

При визначенні вартості послуг доставки, тарифи зазначені в прайс-листі корегуються на розмір паливного коефіцієнту, якщо про інше не буде письмово домовлено Сторонами. Розмір паливного коефіцієнту визначається на підставі ціни на паливо на ринку України. При цьому перехід між значеннями паливного коефіцієнту в залежності від вартості палива відбуватиметься за умови, що ціна палива тримається у відповідному діапазоні не менше як 3 (три) календарні дні. Тарифікація за новим значенням паливного кофіцієнту проводиться з дати, наступної, після завершення вищевказаного трьохденного терміну. Актуальна інформація про порядок застосування і розмір паливного коефіцієнту розміщена на сайті Експедитора/Виконавця www.meest-express.com.ua.

5.2. Порядок розрахунків

 

 

Оплата проводиться Замовником шляхом переказу коштів на поточний рахунок Експедитора/Виконавця відповідно до виставленого рахунку та акту здачі-приймання робіт (надання послуг) за допомогою засобів факсимільного або електронного зв’язку протягом 3-х банківських днів з дня отримання їх Замовником вищезазначеним способом. Сторони визначають, що дата зазначена у рахунку та акті  здачі-приймання робіт (надання послуг) вважається датою отримання Замовником даних документів факсимільним або електронним зв’язком.

Якщо в триденний строк з дня отримання Замовником рахунку та акту здачі-приймання робіт (надання послуг) за допомогою засобів факсимільного або електронного зв’язку не будуть надані письмові зауваження, то акт здачі-приймання робіт (надання послуг) буде вважатись узгодженим, а послуги Експедитора такими,  що надані в повному обсязі, претензії Замовника до їх виконання відсутні, а Замовник зобов’язаний оплатити протягом вказаного строку за надані послуги в сумі, згідно рахунку та акту здачі-приймання робіт (надання послуг).

Враховуючи періодичність та ритмічність надання послуг протягом дії даного Договору, у випадку поступлення авансу оплати послуг зі сторони Замовника, Експедитор/Виконавець формує та надає Замовнику податкову накладну на суму авансу, що склалась на кінець місяця, до 10-го числа місяця наступного за звітним.

За наявності у Замовника або одержувача – платника простроченої заборгованості за надані послуги доставки понад 10 календарних днів від граничного строку оплати, Експедитор/Виконавець притримує відправлення на умовах, визначених ст.594-ст.597 Цивільного кодексу України до моменту погашення всієї заборгованості перед Експедитором/Виконавцем. При цьому санкції до Експедитора/Виконавця за прострочення доставки відправлення не застосовуються.

6

Відповідальність

Сторін

 

 

6.1. Відповідальність Експедитора/Виконавця

 

В разі втрати відправлення з вини Експедитора/Виконавця, останній сплачує Замовнику штраф в розмірі фактично завданих збитків, але, в будь-якому випадку, в розмірі, що не перевищує оголошеної цінності відправлення, яка вказана у супровідному документі та підтверджена документально Замовником (відправником).

В разі пошкодження відправлення з вини Експедитора/Виконавця, останній сплачує Замовнику штраф в розмірі суми, на яку зменшилась вартість відправлення (при пошкодженні), яка визначена висновком експертизи, але не більше оголошеної цінності відправлення, що вказана у супровідному документі та що підтверджена документально Замовником (відправником).

У випадку порушення строку доставки відправлення з вини Експедитора/Виконавця, останній повинен компенсувати Замовнику 12% від вартості послуг доставки цього відправлення, за кожен день прострочення, але не більше 60% вартості послуги.

Не вважається простроченням не доставка відправлення у зв’язку з відсутністю Одержувача за вказаною адресою доставки, у випадку відмови Одержувача від приймання відправлення.*

6.2. Відповідальність Замовника

У випадку прострочення платежу за надані послуги, Замовник сплачує Експедитору/Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, а при простроченні понад 7 календарних днів Замовник додатково сплачує на користь Експедитора/Виконавця штрафну санкцію у розмірі 10% від суми заборгованості.

7

Порядок вирішення спорів

 

Претензії з приводу втрати, пошкодження відправлення чи протермінування строку його доставки приймаються не пізніше 30 днів з моменту передачі відправлення для доставки.

Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості дійти згоди, спір передається для вирішення до суду в порядку визначеному чинним законодавством України.

8

Термін дії Договору

До «_____» ___________________ 201__р.

Кожна із Сторін має право достроково розірвати цей Договір, попередивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.

9

Додатки до Договору

Додатками до Договору є:

Додаток №1 – Тарифи

Підписуючи даний Договір, Замовник погоджується зі Стандартними умовами сервісу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Міст Експрес», що, розміщуються на сайті Експедитора/Виконавця www.meest-express.com.ua.

Замовник

 

Експедитор/Виконавець

ТзОВ  “ТОРГОВИЙ ДІМ “МІСТ ЕКСПРЕС”

 

Генеральний директор

 

_____________________ Пахомов В.Є.

 

_________________________

 

СТАНДАРТНІ УМОВИ СЕРВІСУ з 01 вересня 2014 року

 

Зміст

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1. Виникнення правовідносин

ГЛАВА 2. Термінологія, що використовуються в  стандартних умовах сервісу

ГЛАВА 3.  Відправлення, що не приймаються для доставки

ГЛАВА 4. Пакування та маркування

ГЛАВА 5. Категорії відправлень. Обмеження сервісу.

Стаття 1. Категорії та формати відправлень

Стаття 2. Обмеження сервісу

 

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ДОСТАВКИ

ГЛАВА 1. Замовлення послуги

 

Стаття 1. Через інформаційно-довідковий центр

 

Стаття 2. Через пункти обслуговування клієнтів

 

Стаття 3. Через Інтернет сторінку

ГЛАВА 2. Надання послуги

Стаття 1. Приймання відправлень

 

Стаття 1.1.  Через пункти обслуговування клієнтів

 

Стаття 1.2.  Шляхом проведення забору відправлень

Стаття 2. Реєстрація відправлень

Стаття 3. Способи доставки  відправлень

 

Стаття 3.1. Шляхом  Адресної доставка доставки(доставка відправлення Одержувачу експедитором Експедитора/Виконавця)

 

Стаття  3.2. Через мережу пунктів обслуговування клієнтів

 

Стаття 4. Загальні умови та порядок доставки відправлення.

 

Стаття 5. Регламент стандартної технології доставки відправлень

РОЗДІЛ ІІІ. ІНШІ ІСТОТНІ УМОВИ

ГЛАВА 1 Вартість послуг та порядок розрахунків

 

ГЛАВА 2. Відповідальність

Стаття 1. Відповідальність Експедитора/Виконавця

Стаття 2. Відповідальність Замовника/Відправника

Стаття 3. Додаткові заходи відповідальності

Стаття 4. Форс-мажорні обставини

ГЛАВА 3. Рекламації та відшкодування

ГЛАВА 4. Особливі умови

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГЛАВА 1. Виникнення правовідносин

1.1.        Дані Стандартні умови сервісу розроблені на основі чинного законодавства України та регулюють відносини з організації та надання Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Міст Експрес» (далі – Експедитор/Виконавець) Послуги  з доставки відправлень, а також Супутніх послуг та Додаткових опцій пов’язаних із Доставкою відправлень.

1.2.        Стандартні умови сервісу є локально-правовим актом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Міст Експрес» та є доступними для ознайомлення в кожному пункті обслуговування клієнтів Експедитора/Виконавця та у всесвітній мережі Інтернет (www.meest-express.com.ua).

Шляхом підписання відповідного Договору про надання послуг/ Публічного договору або шляхом оформлення/ підписання документу на замовлення послуг Експедитора/Виконавця Замовник погоджується з цими Стандартними умовами сервісу та умовами Договору укладеного із Експедитором/Виконавцем, тощо (надалі – Договір). Договір про надання послуг укладається в письмовій формі. Оформлення та підписання Замовником вантажної декларації «Міст Експрес» на відправлення/супровідних документів на поштове Відправлення/Публічного договору вважається дотриманням письмової форми договору Експедитора/Виконавця. Замовниками послуг Експедитора/Виконавця можуть бути юридичні та фізичні особи.

За бажанням Замовника Публічний договір щодо замовлення послуг Експедитора/Виконавця може бути переведений у письмову форму, про що Замовник повідомляє будь-яким зручним способом Експедитора/Виконавця, а останній зобов’язується організувати надання примірників Договору про надання послуг до підписання. При цьому, Замовник бере на себе зобов’язання з метою підписання Договору про надання послуг надати усі необхідні установчі та/або реєстраційні документи на вимогу Експедитора/Виконавця.  

Відносини між Сторонами регулюються даними Стандартними умовами сервісу, діючим прайс-листом на відповідні послуги, затвердженим Експедитором/Виконавцем, Договором, укладеним між Сторонами/Публічним договором, умовами перевезення доставки (перевезення) відправлень на зворотній стороні вантажної декларації, локально-правовими актами Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Міст Експрес» та чинним законодавством України. У випадку суперечності між цими Стандартними умовами сервісу та умовами індивідуального Договору із Замовником  до якого були внесені зміни/доповнення, перевага надається умовам індивідуального Договору  в частині змін/доповнень до нього і виключно в тій частині, де такі умови Договору відрізняються від Стандартних умов сервісу. У випадку вужчого тлумачення умов індивідуальним Договором ніж умовами, викладеними в  Стандартних умовах сервісу, Сторони керуються умовами Стандартних умов сервісу. Все решта, що не врегульовано Договором (змінами/доповненнями до нього), регулюється Стандартними умовами сервісу.

1.3.        Учасниками Договору про надання послуг чи Публічного договору поряд із Замовником можуть бути Відправник, Одержувач, Платник чи Третя особа. В будь-якому випадку, якщо хтось із вищезазначених осіб не виконав свої зобов’язання перед Експедитором/Виконавцем вся відповідальність покладається на Замовника. Якщо ж договори укладалися із кожною з цих осіб, тоді кожен із них несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання ним своїх зобов’язань перед Експедитором/Виконавцем.

1.4.        Замовник зобов’язаний забезпечити виконання Відправником, Платником, Одержувачем чи Третьою особою їх обов’язків за Договором. Якщо Замовник вказує на особу Платника, то у випадку відмови останнього від оплати послуг за Договором, Замовник бере на себе відповідальність за оплату послуг Експедитора/Виконавця.

 

ГЛАВА 2. Термінологія, що використовуються в  стандартних умовах сервісу

2.1. Уся термінологія в цих Стандартних умовах сервісу та Договорі застосовуються у відповідності до чинного законодавства України та відповідно:

2.2. Відправник (Замовник) – юридична або фізична особа, яка передає Відправлення Експедитору/Виконавцю  для доставки Одержувачу.

2.3. Одержувач – фізична особа або юридична особа, яка є кінцевим отримувачем Відправлення, визначена Відправником (Замовником) у ВД та/або супровідних документах.

2.4. Відправлення – всі предмети з моменту прийняття їх  для доставки одержувачу (доставки до визначеного місця, об’єкту, дверей, поштової скриньки, тощо) фактичною масою не більше встановлених стандартів та вимог Експедитора/Виконавця.

2.5. Відправлення формату "НЕСТАНДАРТ" приймаються до перевезення виключно після попереднього погодження з Експедитором/Виконавцем.

2.6. Відправлення, вага або габарити яких перевищують граничні параметри формату "НЕГАБАРИТ", до перевезеня не приймаються.

2.7. Реєстр приймання-передачі  - документ, за яким Замовник  згідно умов укладеного Договору передає Відправлення Експедитору/Виконавцю  для доставки.

2.8.   Поштове відправлення з післяплатою - відправлення з оголошеною цінністю, під час подання якого Відправник (Замовник) доручає Виконавцю стягнути визначену ним суму вартості відправлення з одержувача і переслати її Замовнику.

2.9. Договір – домовленість Замовника та Експедитора/Виконавця спрямована на встановлення їх  прав та обов’язків з приводу доставки відправлення.

2.10. Публічний договір – договір в якому Експедитор/Виконавець взяв на себе обов’язок  щодо надання послуг з доставки Відправлень кожному, хто до нього звернеться на однакових умовах.

2.11. Документ на замовлення – письмова Заявка Замовника на замовлення Послуги з доставки відправлень, а також Супутніх послуг та Додаткових опцій пов’язаних із Доставкою відправлень.

2.12. Заявка/Замовлення на забір – це документ, який оформляє пропозицію Замовника здійснити забір відправлення.

2.13. Відправлення – це вантаж чи поштове відправлення, яке за замовленням Замовника доставляється одержувачу Екпедитором/Виконавцем чи залученою ним третьою особою.

Умови доставки відправлення – це зворотна сторона вантажної декларації , що називається «умови перевезення».

 

ГЛАВА 3.  Відправлення, що не приймаються для доставки

3.1.        Замовник (Відправник) зобов’язується не використовувати послуги Експедитора/Виконавця  для доставки:

a) Відправлень, які не захищені чи не запаковані відповідно до їх маси, форми, характеру вмісту та тривалості доставки;
b) відправлень, що не мають необхідних документів, які підтверджують вміст вкладеного і його вартість, якщо надання таких документів вимагається цими умовами або чинним законодавством України;

c)        відправлень, інформація про які пов’язана зокрема з Відправником чи Одержувачем, не точна чи не повна, в т.ч. неповно або неточно заповнені графи вантажної декларації щодо даних про Відправника, Одержувача чи Платника;

d)        Пошкоджених Відправлень та Відправлень у пошкодженому пакуванні;

e)        відправлень, що вимагають спеціального температурного режиму транспортування та зберігання;

f)        відправлень виняткової та/або важкооцінюваної вартості, такі як твори мистецтва, ювелірні вироби, дорогоцінне каміння чи інші унікальні речі;

g)        відправлень, які вміщують гроші, дорогоцінні метали, цінні папери;

h)        відправлень, що вміщують товар, що швидко псується, ламкий товар та товар, що потребує специфічного захисту та поводження;

i)        відправлень, що містять живих тварин чи рештки тварин та людей;

j)        відправлень, чия доставка (перевезення) є заборонене законодавством, або які потребують проходження специфічних офіційних або інших процедур, вживання захисних заходів чи затвердження;

k)        відправлень, характер яких може призвести до загибелі або ушкодження здоров`я людей, втрати чи пошкодження речей чи пристроїв, та відправлень, які не підходять для доставки (перевезення) наявними транспортними засобами;

l)        відправлень, що містять зброю чи військове спорядження;

m)        відправлень, які відповідно до законодавства можуть бути доставлені тільки державним поштовим оператором.

3.2.        Замовник (Відправник) зобов’язується не використовувати послуги Експедитора/Виконавця для доставки відправлень категорії ADR:

a)        Вибухові речовини класу 1, крім підкласів 1.4, 1.5 і 1.6;

b)        Радіоактивні речовини класу 7;

c)        Не займисті неотруйні гази окислюючі;

d)        Отруйні гази окислюючі;

e)        Отруйні гази окислюючі, їдкі (та/або) корозійні;

f)        Легкозаймисті рідини з температурою спалаху менше мінус 18С отруйні;

g)        Легкозаймисті рідини з температурою спалаху менше мінус 18С їдкі (та/або) корозійні;

h)        Легкозаймисті рідини з температурою спалаху від мінус 18С до плюс 23С їдкі (та/або) корозійні;

i)        Легкозаймисті рідини з температурою спалаху від мінус 18С до плюс 23С отруйні, їдкі (та/або) корозійні;

j)        Легкозаймисті тверді речовини їдкі та (або) корозійні;

k)        Легкозаймисті тверді речовини, що саморозпадаються при температурі не більше 50С з небезпекою розриву пакування;

l)        Самозаймисті тверді речовини отруйні;

m)        Самозаймисті тверді речовини їдкі та (або) корозійні;

n)        Речовини, що виділяють горючі гази при взаємодії з водою, легкозаймисті;

o)        Речовини, що виділяють горючі гази при взаємодії з водою, самозаймисті і отруйні;

p)        Речовини, що виділяють горючі гази при взаємодії з водою, легкозаймисті, їдкі та (або) корозійні;

q)        Окислюючі речовини отруйні, їдкі та (або) корозійні;

r)        Органічні пероксиди вибухонебезпечні, що само розпадаються при температурі не більше 50С;

s)        Органічні пероксиди, що само розпадаються при температурі не більше 50С;

t)        Органічні пероксиди вибухонебезпечні;

u)        Органічні пероксиди без додаткового виду небезпеки;

v)        Органічні пероксиди їдкі для очей;

w)        Органічні пероксиди легкозаймисті;

x)        Органічні пероксиди легкозаймисті, їдкі для очей;

y)        Отруйні речовини, летючі без додаткового виду небезпеки;

z)        Отруйні речовини, летючі легкозаймисті, з температурою спалаху не більше 23С;

aa)        Отруйні речовини, летючі легкозаймисті, з температурою спалаху більше 23С, але не більше 61С;

bb)        Отруйні речовини, летючі їдкі та (або) корозійні;

cc)        Їдкі та (або) корозійні, що мають кислотні властивості отруйні та окислюючі;

dd)        Їдкі та (або) корозійні, що мають кислотні властивості, окислюючі;

ee)        Їдкі та (або) корозійні, що мають кислотні властивості, отруйні;

ff)        Їдкі та (або) корозійні, що мають основні властивості, легкозаймисті, з температурою спалаху від 23С до 61С;

gg)        Їдкі та (або) корозійні, що мають основні властивості, окислюючі;

hh)        Їдкі та (або) корозійні різні, отруйні та окислюючі;

ii)        Їдкі та (або) корозійні різні, легкозаймисті, з температурою спалаху не більше 23С;

jj)        Їдкі та (або) корозійні різні, легкозаймисті, з температурою спалаху від 24С до 61C;

kk)        Їдкі та (або) корозійні різні, отруйні/

3.3. Замовник зобов’язується не допускати вкладення  у відправлення предметів, заборонених до пересилання згідно чинного законодавства України:

a) вогнепальної зброї і боєприпасів до неї;

b) холодної зброї та інших предметів, призначених для нападу та оборони;

c) вибухових, легкозаймистих або інших небезпечних речовин;

d) тварин та отруйних рослин;

i) наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів;

f)національної та іноземної валюти, виробів зі срібла, золота та інших дорогоцінних металів;

g) харчових продуктів, строк зберігання яких не перевищує 10 діб.

h) відправлень, які містять документи, що посвідчують особу.

3.4. Водночас, Відправник (Замовник), здаючи Відправлення  до пересилання, погоджується з тим, що належним чином ознайомлений із переліком Відправлень, які заборонені до перестилання, і несе повну відповідальність у випадку виявлення таких, в тому числі відшкодовує Експедитору/Виконавцю шкоду спричинену як такими Відправленнями, так і виявленням таких відправлень. (Ці правила поширюються також на Замовника, Одержувача, Платника чи Третю особу, як учасників Договору, останні також вважаються такими, що ознайомлені з правилами співпраці із Експедитором/Виконавцем і беруть на себе повну відповідальність за збитки Експедитора/Виконавця, які виникли у зв’язку із пересиланням таких Відправлень). Замовник зобов’язаний оплатити вартість пересилання згідно тарифів Експедитора/Виконавця, навіть якщо Відправлення буде повернене назад у зв’язку із непридатністю його до пересилання.

3.5. У разі виявлення предметів, заборонених до пересилання нормами чинного законодавства України, Відправлення затримується до прибуття працівників правоохоронних органів. Всю повноту відповідальності за достовірність та правильність зазначення вмісту Відправлень і відповідність його вимогам законодавства України несе Замовник.

3.6. Замовник зобов’язується не використовувати послуги Експедитора/Виконавця для доставки предметів (речовин), які заборонені законодавством та вказані в даних Стандартних умовах сервісу. Експедитор/Виконавець не зобов’язаний перевіряти дотримання Замовником цього зобов’язання. Якщо відправлення є неприйнятним для доставки, Експедитор/Виконавець може відмовитись від доставки, навіть після того як відправлення було ним прийняте. Водночас, Відправник, здаючи відправлення для доставки, погоджується з тим, що належним чином ознайомлений із переліком відправлень, які не приймаються для доставки, і несе повну відповідальність у випадку виявлення таких, в тому числі відшкодовує Експедитору/Виконавцю шкоду спричинену як такими відправленнями, так і виявленням таких відправлень. (Ці правила поширюються також на Замовника, Одержувача, Платника чи Третю особу, як учасників Договору, останні також вважаються такими, що ознайомлені з правилами співпраці із Експедитором/Виконавцем і беруть на себе повну відповідальність за збитки Експедитора/Виконавця, які виникли у зв’язку із транспортуванням таких відправлень). Замовник зобов’язаний оплатити вартість доставки згідно тарифів Експедитора/Виконавця, навіть якщо відправлення буде повернено назад у зв’язку із непридатністю його для доставки.

3.7. У разі виявлення предметів, заборонених для доставки (перевезення) нормами чинного законодавства України, відправлення затримується до прибуття працівників правоохоронних органів. Всю повноту відповідальності за достовірність та правильність зазначення вмісту відправлення і відповідність його вимогам законодавства України несе Замовник.

ГЛАВА 4. Пакування та маркування

4.1.        Відправник (Замовник) зобов’язаний належно запакувати Відправлення  відповідно до характеру вкладення у Відправлення, щоб забезпечити його звичайним захистом при доставці та обробці без будь-якого ризику пошкодження чи втрати його вмісту. Відправник (Замовник) безумовно погоджується з тим, що тільки він може визначати вимоги до пакування в залежності від особливостей відправлення та його характеристик. Відправлення повинне бути запаковане таким чином, щоб унеможливити доступ до вкладення без пошкодження зовнішнього упакування та переміщення вкладень в середині зовнішньої оболонки відправлення. Відправлення приймається та передається виключно по кількості місць та цілісності упакування.

4.2.        Відправник зобов’язаний використовувати для пакування відправлень  свій індивідуальний контрольний скотч (клейку стрічку), за наявності. У випадку використання звичайного (прозорого, сірого, коричневого, тощо) скотчу Відправник (Замовник) погоджується з тим, що будь-які претензії щодо часткових втрат та нестач вкладень Експедитором/Виконавцем не приймаються.

4.3.        Відправник зобов’язаний видалити з пакування, яке повторно використовується всі попередні наклейки/етикетки та іншу інформацію , що не має відношення до пересилання даного відправлення.

4.4.        Відправник зобов’язаний забезпечити відправлення відповідним транспортним пакуванням, яке забезпечить збереження відправлення та його вкладення при кількаразовому перевантаженні та транспортуванні. Непридатне пакування – це пакування, яке не відповідає характеру відправлення і способу транспортування в тому числі не забезпечує надійне зберігання відправлення при кількаразовому перевантаженні та транспортуванні.

4.5.        Відправник (Замовник) несе відповідальність за всі наслідки неналежного упакування Відправлення (бій, поломка, деформація, протікання, пошкодження, нестача вкладень і т.д.), а також за застосування пакування, що не відповідає особливостям такого відправлення, його масі чи встановленим стандартам і технічним умовам.

4.6.        При поданні для доставки відправлення, яке вимагає особливого поводження з ним під час вантажних операцій та зберігання, Замовник (Відправник) зобов’язаний нанести на кожен відправлення спеціальне маркування написом «Верх», «Скло», «Обережно», «Не кантувати», «Не класти плазом/горизонтально», «Крихке», в тому числі для LED-телевізорів та моніторів, тощо. Маркування повинно бути нанесено з дотриманням вимог, встановлених нормативними документами. Відповідальність за відсутність спеціального маркування та її наслідки покладається на Замовника (Відправника). При прийманні відправлення Експедитор/Виконавець наносить своє маркування, яке визначене його технологічними правилами і призначене для внутрішнього користування Експедитора/Виконавця.

4.7.        Експедитор/Виконавець має право не приймати відправлення, що не відповідають вимогам до пакування викладеним в Інструкції П6, «Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання по кількості» (затверджена постановою Держарбітражу СРСР від 15 червня 1965р. N П-6) (зі змінами від 29 грудня 1973р. і від 14 листопада 1974р.) та в Інструкція П7 «Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання по якості» (затв. постановою Держарбітражу СРСР від 25 квітня 1966р. N П-7) (зі змінами, внесеними постановами Держарбітражу СРСР від 29 грудня 1973р. N 81 і від 14 листопада 1974р. N 98).

4.8.        Особливості упакування окремих видів відправлення

a)        Тканини та штучні вироби

- Тканини та штучні вироби для доставки (перевезення) пакують: у жорстку тару (дощані та фанерні ящики); у напівжорстку тару (пресовані кіпи із застосуванням дощечок і планок); у м’яку тару (пресовані кіпи без дощечок і планок, тюки, баули, тканинні мішки, рогожані мішки, рулони).
- У жорсткій тарі (ящиках) слід перевозити: бавовняні тканини з розрізним ворсом; льняні махрові тканини та махрові штучні вироби.; хустки та покривала камвольні; шовкові тканини із натурального та штучного шовку, тканини ворсових груп, штучні вироби, тканини та вироби, що запаковані в коробки та целофанові пакети.
- В тюках перевозять бобрик, штучне хутро, ворсисті ковдри.
- Всі інші тканини та штучні вироби слід перевозити в кіпах (напівжорстких із застосуванням дощечок та планок бо м’яких без їх застосування).
- Під час упакування тканин та штучних виробів у жорстку тару ящики слід обтягувати з торців металевою стрічкою, яку скріплюють «в замок» із застосуванням розміщених на кінцях стрічки хомутиків.
- При упакуванні в напівтверде пакування кипи потрібно покривати зі всіх сторін одним шаром пакувального паперу і одним шаром пакувальної тканини так, щоб повністю зберегти вкладення кипи від забруднення, псування, утрати зовнішнього вигляду і зімяття.
- При м’якому пакуванні кипи покривають двома шарами пакувального паперу, одним шаром пакувальної тканини і обтягують металевою чи поліпропіленовою стрічкою з прокладкою під стрічку вздовж периметра кипи картону товщиною 3-4мм і шириною не менше, ніж 60мм.
- При пакуванні в тюки тканину обгортають папером, пакувальною тканиною, зашивають вздовж одним швом, зашивають торці и обтягують мотузкою.
- Кіпи шовкових тканин забороняється перетягувати дротом.

b)        Взуття

- Залежно від виду взуття і матеріалів, що застосовують для його виготовлення, взуття спаковують у дерев’яні, фанерні чи комбіновані ящики у картонних коробках, паперових пакетах, папері чи без первинного пакування.
- Ящики із запакованим взуттям обтягують навхрест двома металевими чи поліпропіленовими стрічками завтовшки 0,4 мм і завширшки 20мм або дротом діаметром 4,0-4,5 мм та опломбовують.
- На боці кожного ящика із взуттям наклеюють ярлик з маркуванням.

c)        Господарські товари

- До господарських товарів належить посуд скляний, фарфоровий, фаянсовий, металевий, прибори столові та ножові, сантехнічні вироби.
- Мийки, унітази, умивальники, тощо, в т.ч. керамічні, скляні, гранітні, з композитних та ін. штучних матеріалів
- Вироби зі скла, фарфору, фаянсу, кераміки тощо повинні бути запаковані, в залежності від виду виробу, в картонний ящик з чарунками на кожну одиницю товару, дерев’яний каркас з ребрами жорсткості або в гофрокартон з пінопластовими прокладками, а також ущільнені дерев’яною стружкою або іншим ущільнювачем. Пакування обтягується металевою чи поліпропіленовою стрічкою і належним чином маркується.
- Коробки зі столовими приборами запаковуються в щільно збиті дерев’яні ящики, що вистелені водонепроникним папером. Спаковані ящики обтягують з торців стальною пакувальною стрічкою, скріпленою і прибитою цвяхами до ящика.

d)        Пластикові, металеві, емальовані вироби

- Пакетуються на піддонах ярусами по нормам, зазначеним на ярлику. У разі відсутності таких, – не більше двох ярусів по висоті. Кожний ярус перекладається гофрокартоном і вся палета щільно запаковується стретч-плівкою.
- Посуд, відра – в кількості, що не потребує палетного пакування, запаковується кожна одиниця відправлення додатково в поліетиленовий пакет.
- З метою захисту від впливу атмосферних явищ виробів, що належать до товарів народного споживання (паперові вироби, одяг, взуття, тканини, шкіра, фольга, іграшки, галантерея), вони обов’язково повинні бути обгорнуті в водонепроникне пакування, а також щільний пакувальний картон або інший відповідний матеріал.
- Загалом пакування повинне забезпечити цілість виробів, не допускати попадання на вироби атмосферних опадів, сонячних променів і пилу.

e)        Метали і металеві вироби

- металеві листи – закріплені на піддоні, при цьому кути мають бути захищені дерев’яними накладками для уникнення деформації;
- стальний прокат, кутики, швелери і двотаври – в штабелях за профілями на дерев’яних підкладках;
- стальні канати – скрученими в бухти або намотаними на барабани;
- рулонні сітки – перев’язаними м’яким в’язальним дротом;
- плоскі сітки – пов’язаними в пакети;
- заклепки, болти, гайки, шайби, гвинти – укладеними в тверду тару;
- електроди – обгорнутими папером та укладеними в ящики;
- дріт для автоматичного зварювання – скрученим в бухти, обгорнутим водонепроникним папером та запакованим у тарну тканину, рогожу чи в ящики;
- Труби повинні бути щільно запаковані в пакети, міцно ув’язаних металевою проволокою не менше, ніж у двох місцях чи в ящики.

f)        Профілі (дерев’яні, пластикові, металеві). Меблі, дерев’яні вироби

- Профілі повинні бути запаковані у повітряно-бульбашкову захисну плівку і жорсткий гофрокартон (або у подвійний шар менш жорсткого гофрокартону) і обмотані стретч плівкою або скотчем.
- Доставку (перевезення) меблів, виробів з дерева (фасади тощо) здійснюється у тарі з ребрами жорсткості, перекладені будь-яким ущільнювачем, з відповідним маркуванням.
- Кути рам вікон, дверей, стільниць, розбірних деталей меблів повинні бути закриті захисними накладками.
- Скло, дверні полотна повинні бути закриті ДВП, гофрокартоном або їх замінниками та поміщена в жорстку тару. Вся конструкція повинна бути обтягнута стретч плівкою, металевою стрічкою або скотчем. Крім того, вони обгортаються водонепроникним папером. Якщо вікна/двері комплектуються дверною/віконною коробкою, то повинна здійснюватись обтяжка коробки металевою стрічкою.

g)        Побутові машини, прилади

- До побутових машин (приладів) відносяться електропилососи, пральні, швейні машини, холодильники, електродвигуни тощо.
- Побутові машини і прилади слід подавати для доставки (перевезення) в пакуванні виготовлювачів та укладати в контейнера чи дерев’яні ящики, що кріпляться до піддону.
- На пакуванні обов’язково наноситься маркування, а також чіткі написи «ОБЕРЕЖНО», «НЕ КАНТУВАТИ», «ВЕРХ», «ЕЛЕКТРОПРИЛАД», «НЕ КЛАСТИ ПЛАЗОМ/ГОРИЗОНТАЛЬНО», «КРИХКЕ», в тому числі для LED-телевізорів та моніторів, тощо.

h)        Рідкі відправлення

- Ємності для рідких відправлень (бідони, бочки, каністри, відра тощо) щільно закупорюються кришками з резиновою або паперовою прокладкою і опломбовуються відправником.
- Бідони і інші ємності потрібно укладати в міцну тару, що гарантує не витікання рідини, бутилі – в лати або корзини і ущільнювати дерев’яною стружкою або іншими м’якими наповнювачами, банки и тюбики запаковують в картонні або дерев’яні ящики.
- Не допускаються до приймання для перевозки ємності для рідких відправлень, що протікають.

i)        Каучук, гума, гумотехнічні вироби

- Каучук перевозять в кіпах, ящиках, мішках і в блоках без пакування
- Гуму і гумові вироби, що належать до товарів народного споживання (взуття, іграшки, медичні вироби, галантерея тощо), пакують в дерев’яні ящики.
- Гумові вироби для промисловості та транспорту пакують в кіпи, тюки, мішки та ящики.
- Автопокришки перевозяться без пакування.

j)        «Брудне» відправлення

- промислова продукція з відкритими частинами в заводській змазці, мазуті, консервуючій речовині, метал, гумові вироби в консерванті тощо – запаковуються в матеріал, що запобігає прямому дотику до інших відправлень.

k)        Автомобільне скло, автозапчастини (пластикові, металеві)

- Автомобільне скло, металеві запчастини до автомобілів (бампери, двері тощо) повинні бути запаковані у багатооборотні контейнери чи дерев’яні ящики з ребрами жорсткості, перекладені будь-яким ущільнювачем, з відповідним маркуванням.
- Пластикові автозапчастини повинні бути запаковані у суцільний ящик з жорсткого гофрокартону з ребрами жорсткості, перекладені будь-яким ущільнювачем, з відповідним маркуванням.

ГЛАВА 5. Категорії відправлень. Обмеження сервісу

Стаття  1. Категорії та формати відправлень

Категорії форматів відправлень

Формати відправлень

Вага, кг

Об'єм, м.куб.

Макс. оголошена цінність, грн.

Макс. довж. (Д чи діам), см

Макс. шир. (Ш чи діам), см

Макс.
висота (В),
см

Мін.

Макс.

Мін.

Макс.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Маловагові відправлення

Міні

0,001

0,500

0,0010

0,0020

30 000

33,0

33,0

8,0

Міні плюс

0,501

2,000

0,0020

0,0080

30 000

33,0

33,0

8,0

Стандарт

2,001

5,000

0,0080

0,0200

30 000

120,0

80,0

180,0

Стандарт плюс

5,001

10,000

0,0200

0,0400

50 000

120,0

80,0

180,0

Гранд

10,001

20,000

0,0400

0,0800

50 000

120,0

80,0

180,0

Гранд плюс

20,001

30,000

0,0800

0,1200

50 000

120,0

80,0

180,0

Тубус

0,001

5,000

0,0010

0,0200

10 000

125,0

15,0

11,0

Габаритні відправлення

Карго

30,001

250,000

0,1200

1,0000

100 000

120,0

80,0

180,0

ПАЛЕТА 500

250,001

500,000

1,0010

1,7300

200 000

120,0

80,0

180,0

ПАЛЕТА 750

500,001

750,000

1,7310

2,6000

200 000

120,0

100,0

180,0

ПАЛЕТА 1000

750,001

1 000,000

1,7310

2,6000

200 000

120,0

120,0

180,0

НЕСТАНДАРТ

1 000,000

5 000,000

2,6000

31,0000

300 000

640,0

220,0

220,0

Шини та диски

R13  шина (диск)

0,000

6,000

0,000

0,050

20 000

 

 

 

R14  шина (диск)

0,000

8,000

0,000

0,070

10 000

 

 

 

R 13-14  шина (диск)

0,000

8,000

0,000

0,070

10 000

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

R15  шина (диск)

0,000

12,000

0,000

0,100

10 000

 

 

 

R16  шина (диск)

0,000

13,000

0,000

0,110

10 000

 

 

 

R17-17,5  шина (диск)

0,000

14,000

0,000

0,130

10 000

 

 

 

R18  шина (диск)

0,000

14,000

0,000

0,130

10 000

 

 

 

R 19-19,5  шина (диск)

0,000

15,000

0,000

0,130

10 000

 

 

 

R 20-20,5  шина (диск)

0,000

16,000

0,000

0,150

10 000

 

 

 

R 22-22,5  шина (диск)

0,000

70,000

0,000

0,340

10 000

 

 

 

Колесо R 13

0,000

12,000

0,000

0,150

10 000

 

 

 

Колесо R 14

0,000

16,000

0,000

0,150

10 000

 

 

 

Колесо R 15

0,000

24,000

0,000

0,210

10 000

 

 

 

Колесо R 16

0,000

26,000

0,000

0,210

10 000

 

 

 

Колесо R 17 -17,5

0,000

28,000

0,000

0,250

10 000

 

 

 

Колесо R 18

0,000

28,000

0,000

0,250

10 000

 

 

 

Колесо R 19-19,5

0,000

30,000

0,000

0,260

10 000

 

 

 

Колесо R 20-20,5

0,000

32,000

0,000

0,290

10 000

 

 

 

Колесо R 22-22,5

0,000

140,000

0,000

0,680

10 000

 

 

 

Стаття 2. Обмеження сервісу

2.1. Відправлення можуть штабелюватися при доставці. Якщо характер відправлення чи його упакування не допускає розміщення інших відправлень згори даного відправлення під час доставки, то таке відправлення відноситься до категорії палета і тарифікується відповідно.

2.2. Палети приймаються для доставки тільки на піддоні.

2.3.Неділиме відправлення, що перевищує будь-який з граничних параметрів відповідної категорії відправлень для доставки не приймається.

2.4.Відправлення, що відноситься до категорії «маловагові», по яких зазначено, сервіс доставки «Адресна доставка» доставляються  Експедитором/Виконавцем з безумовним виконанням підняття на поверх. Доставка відправлень інших категорій, по яких зазначено сервіс доставки «Адресна доставка», виконується виключно до під’їзду (рампи/будівлі) Одержувача, якщо індивідуальним дого­во­ром не зазначено необхідність доставки до дверей з підйомом на поверх.

 

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ДОСТАВКИ

ГЛАВА 1. Замовлення послуги

Стаття 1. Через інформаційно-довідковий центр

1.1.Замовлення послуги через інформаційно-довідковий центр здійснюється шляхом подання замовлення (заявки) за телефоном гарячої лінії 0-800-501-651.

1.2.Час приймання замовлення: з 8.00 год. – 20.00 год.

1.3.При поданні заявки представник Експедитора/Виконавця узгоджує із Замовником (Відправником) необхідну інформацію, для виконання послуги адресного забору відправлень.

 

Стаття 2. Через пункти обслуговування клієнтів

2.1.Пункт обслуговування клієнтів (далі - ПО) –  структурний підрозділ Експедитора/Виконавця, який віддалено надає послуги, що є предметом діяльності Експедитора/Виконавця.

2.2.Замовлення послуги з доставки шляхом транспортного експедирування відправлень та передача відправлення Експедитору/Виконавцю з цією метою в ПО проводиться в робочі дні і в робочий час згідно графіку роботи відповідного ПО.

2.3.На кожне відправлення оформляється окрема вантажна декларація, яка є документом, що має оригінальний номер, на зворотній стороні містить  умови Договору (Умови перевезення) та є підтвердженням волі Замовника (Відправника) на виконання своїх обов’язків по оплаті за Договором або обов’язку по вказівці на особу Платника та, за необхідності, інші супровідні документи. Копія вантажної декларації (3-ій примірник) залишається у Відправника (Замовника).

2.4.Відправник (Замовник) зобов’язаний самостійно заповнити ВД/інші супровідні документи, при цьому обов’язково вказати достовірні дані про Відправника, Одержувача та Платника (Замовника) їх адреси, телефони, прізвища, імена контактних осіб, дані про відправлення, тип сервісу, умови доставки, та форму і умови оплати, тощо. За проханням Замовника (Відправника), Експедитор/Виконавець допомагає у заповненні вантажної декларації.

2.5.Шляхом підписання вантажної декларації на конкретне відправлення Замовник (Відправник, Платник) бере на себе відповідальність по оплаті послуг Експедитора/Виконавця відповідно до діючих узгоджених тарифів, прайс-листа та на підставі виставленого йому рахунку.

2.6.Замовник (Відправник) може вказати особу Платника, а у випадку відсутності останньої, або невиконання нею своїх обов’язків по оплаті послуг Експедитора/Виконавця, Замовник самостійно оплачує послуги Експедитора/Виконавця та в повному обсязі відшкодовує всі пов’язані з цим витрати, яких зазнав Експедитор/Виконавець.

2.7.У випадку підписання вантажної декларації від імені Замовника його представником, в тому числі ким-небудь із його працівників, Замовник бере на себе відповідальність по оплаті послуг Експедитора/Виконавця.

 

Стаття 3. Через Інтернет сторінку

3.1.Час приймання замовлення: з 8.00 год. – 20.00 год.

3.2.Замовлення приймається у формі, яка розміщена на офіційному сайті Експедитора/Виконавця, що зазначений в Загальних положеннях цих Стандартних умов сервісу.

  ГЛАВА 2. Надання послуги

Стаття 1. Приймання відправлень

Стаття 1.1.  Через пункти обслуговування клієнтів

1.1.1.Пункт обслуговування клієнтів –  структурний підрозділ Експедитора/Виконавця, який віддалено надає послуги, що є предметом діяльності Експедитора/Виконавця.

1.1.2.Час приймання відправлень в пунктах обслуговування клієнтів. Приймання відправлень в пунктах обслуговування клієнтів (далі - ПО) проводиться в робочі дні і в робочий час згідно графіку роботи ПО. Час приймання відправлення у визначеному ПО, дотримання якого визначає  умови виконання задекларованих строків доставки такого відправлення, визначається в Додатку до цих Стандартних умов сервісу.

1.1.3.У випадку доставки відправлень в асортименті із значною різницею у вартості окремих асортиментних одиниць Експедитор/Виконавець вправі вимагати від Відправника надання документів, що підтверджують вартість кожного окремого вантажного місця.

 

Стаття 1.2. Шляхом проведення забору відправлень

1.2.1.Забір – це процес передачі відправлення  від відправника (особа, що відправляє), представнику Експедитора/Виконавця під час адресного обслуговування. Забір відправлень  здійснюється з урахуванням формату Відправлень.

1.2.2.Замовлення на забір відправлення. Забір відправлення (відправлень) можна замовити одним із наступних способів:

1.через інформаційно-довідковий центр Експедитора/Виконавця за телефоном гарячої лінії 0-800-501-651;

2.із використанням сайту Експедитора/Виконавця www.meest-express.com.ua та його сервісів;

3.шляхом надсилання на електронну пошту Експедитора/Виконавця Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. електронний реєстр в узгодженому Сторонами в Договорі форматі.

1.2.3.Час прийняття замовлення на забір відправлення.  Замовлення на забір відправлення (далі - Замовлення) приймаються в робочі дні і в робочий час згідно графіку роботи Експедитора/Виконавця. Замовлення забору  здійснюється не пізніше ніж за 2 год. до планової години забору  ( мінімальний часовий інтервал для забору  становить 2 год.). Час подання Замовлення на забір відправлення у визначеному ПО, дотримання якого визначає  умови виконання задекларованих строків доставки такого відправлення, визначається в Додатку до цих Стандартних умов сервісу. Прийнятний час забору узгоджується між Замовником та Експедитором/Виконавцем.  Експедитор/Виконавець повідомляє Замовника (Відправника) про граничний час забору відправлень. Якщо погоджений Замовником інтервал або час забору є пізнішим за встановлений Експедитором/Виконавцем граничний час забору відправлень для даної місцевості, то строк забору відправлень Експедитором/Виконавцем відповідно коригується. Для відправки по деяких напрямках граничний час забору відправлення може відрізнятися від стандартного. При замовленні забору Замовник (Відправник) повинен зазначити інтервал часу під час якого можна забрати відправлення.  (У разі бажання Замовника передати відправлення у більш стислий часовий інтервал, Замовник:а) Здійснює Замовлення на забір раніше граничного строку на бажаний час скорочення часового інтервалу на виконання забору; б) доплачує Експедитору/Виконавцю штраф за скорочення часового інтервалу на виконання забору на кожні 30 хв. (мінімальний допустимий інтервал – 30 хв.)) . При замовленні забору Замовник (Відправник) зобов’язаний зазначити вагу/об’єм, кількість місць та формат відправлення для визначення Експедитором/Виконавцем формату автомобіля, необхідного для виконання даного замовлення. Зміни заявлених параметрів відправлення можуть бути подані Замовником не пізніше ніж за 2 години до початку часового інтервалу на виконання.  У випадку неповідомлення/несвоєчасного повідомлення Експедитора/Виконавця про зміну заявлених параметрів відправлення (вага/об’єм), що спричинило витрати для Експедитора/Виконавця, (неможливість виконання даного замовлення Замовника транспортним засобом Експедитора/Виконавця, що прибув на забір, або подання транспортного засобу завеликого формату) Замовник зобов’язується сплатити понесені у зв’язку із цим витрати та послуги Експедитора/Виконавця. При цьому, у випадку невідповідності параметрів відправлення для доставки (перевезення) поданим у Замовленні Експедитор/Виконавець залишає за собою право виконати забір виключно згідно заявлених параметрів, якщо інше вимагатиме зміну формату транспортного засобу або додаткове позапланове залучення транспортного засобу для виконання наступних запланованих заборів в інших Замовників.

1.2.4.Скасування замовлення на забір. Замовник може скасувати Замовлення на забір не пізніше ніж за 1 (одну)  годину до початку часового інтервалу виконання забору відправлення. У випадку скасування Замовлення після вищезазначеного граничного строку, несвоєчасної відміни виклику (коли автомобіль Експедитора/Виконавця прибув до Відправника (Замовника), а останній відмовився або неготовий передавати Експедитору/Виконавцю відправлення) чи непродуктивного виклику, Замовник (Відправник, Платник, Одержувач, або Третя особа) відшкодовує Експедитору/Виконавцю вартість 1 години залучення відповідного формату транспортного засобу у наступному розмірі (грн. з ПДВ):до 1,5 т - 60,00 грн./год; від 1,5 т - 84,00 грн./год.;від 5 т – 132,00 грн./год.;від 10 т – 144 грн./год.;від 20 т – 192,00 грн./год.

1.2.5.Проведення Забору. Експедитор/Виконавець зобов’язаний чекати на забір за адресою Замовника/Відправника не більше 15 хвилин. Під часом очікування розуміється час, коли Замовник (Відправник) не виконує ніяких дій для надання експедитору Експедитора/Виконавця відправлення (проведення вантажно-розвантажувальних робіт), або надання необхідних супровідних документів чи не виконує умов передачі відправлення. Подальше очікування вважаються простоєм і тарифікується згідно п.1.2.6. даного Документу. Експедитор/Виконавець, при заборі, отримує відправлення лише від Замовника або зазначеної ним особи – Відправника. Експедитор/Виконавець зобов’язаний вчасно повідомляти Відправника (Замовника) про будь-які зміни, що відрізняються від попередньої домовленості щодо забору по телефону чи особисто.

1.2.6.Простій підчас  забору. Замовник повинен забезпечити доступ представника Експедитора/Виконавця до місця забору (повідомити охорону при вході, в`їзді чи на прохідній, забезпечити отримання перепустки, тощо). За незабезпечення доступу до місця забору та до відправлення, який підлягає забору, простій з вини Замовника (Відправника) оплачується за тарифами, передбаченими нижче. Простій актується представником Експедитора/Виконавця. За відмови Замовника (Відправника) підписати такий акт, останній підписується представником Експедитора/Виконавця в присутності двох свідків, дані яких заносяться до акту. Такий акт є підставою для виставлення Замовнику рахунку, збільшеного на суму штрафних санкцій. Протягом перших 15 хвилин від початку часового інтервалу на виконання забору до проведення завантажувальних робіт простій не тарифікується. Простій тарифікується від першої хвилини після 15 хв. від початку часового інтервалу на виконання забору до проведення завантажувальних робіт у наступному розмірі (грн. з ПДВ): до 1,5 т - 15,00 грн. за 15 хв.; від 1,5 т - 21,00грн. за 15 хв.; від 5 т – 33,00 грн. за 15 хв.; від 10 т – 36,00 грн./ за 15 хв.; від 20 т – 48,00 грн./ за 15 хв.

Стаття 2. Реєстрація відправлень

2.1.Всі відправлення, що прийняті Експедитором/Виконавцем для доставки повинні бути зареєстровані в облі­ковій системі Експедитора/Виконавця.

2.2.Реєстрація відправлень в обліковій системі може бути виконана:

a.силами й засобами Експедитора/Виконавця:

-через автоматизоване робоче місце, індивідуально для кожного відправлення;

-централізовано по попередньо наданому Замовником реєстру відправлень.

b.силами й засобами Замовника (Відправника), за допомогою:

-     віддаленого робочого місця, наданого Експедитором/Виконавцем;

-    WEB-Інтерфейсу «Міст-кабінет».

 

Стаття 3. Способи доставки  відправлень

Стаття 3.1. Шляхом  Адресної доставки

(доставка відправлення Одержувачу експедитором Експедитора/Виконавця)

3.1.1.Відправлення вважається доставленим за адресою Одержувача, що вказана Відправником (Замовником) у  вантажній декларації/супровідному документі,тощо, тоді, коли Одержувач підтверджує доставку (проставляючи дату, час, підпис, ім’я, за потреби, печатку, паспортні дані фізичної особи) у Накладній видачі кур’єру. При одержанні відправлення Одержувач зобов’язаний перевірити збереженість зовнішнього пакування (цілісності отриманого відправлення) та перераховувати кількість місць до моменту підписання Накладної видачі кур’єру. Факт підписання одержувачем в Накладній видачі кур’єру без зауважень свідчить що в одержувача відсутні будь-які застереження (зауваження) щодо стану відправлення  та його кількості; відправлення вручено в належному стані та в належній кількості згідно супровідних документів; обов’язки Експедитора/Виконавця виконані належним чином.

3.1.2.Експедитор/Виконавець зобов’язаний чекати на доставку максимально 15 хвилин. Під часом очікування розуміється час, коли Одержувач не виконує жодних дій по отриманню відправлення чи не виконує умов передачі відправлення (тобто відмовляється підписувати підтвердження про доставку). Подальше очікування вважаються простоєм і тарифікується як оплачуваний простій в розмірі згідно п.1.2.6. за кожні наступні 15 хвилин. Простій автомобіля при «Адресній доставці» розвантаження та оформлення супровідних документів має тривати не довше 30 хвилин.

 

Стаття 3.2. Через мережу пунктів обслуговування клієнтів

3.1.3.При одержанні відправлення в ПО Одержувач зобов’язаний перевірити збереженість зовнішнього пакування (цілісності отриманого відправлення) та перераховувати кількість місць. Якщо Одержувач не має зауважень до наявності та стану доставленого відправлення, експедитор надає Одержувачу Накладну видачі зі складу для проставляння відмітки про отримання (прізвище, ініціали, підпис, дата, печатка, паспортні дані фізичної особи).

 

Стаття 4. Загальні умови та порядок доставки відправлення

4.1.Експедитор/Виконавець  організовує комплекс заходів по доставці відправ­лень, в тому числі:

сортування і транспортування відправлень до ПО;

інформування одержувача по телефону, шляхом голосового виклику або SMS-повідомлення про прибуття відправлення до ПО (для відправлень з сервісом доставки до ПО);

інформування Одержувача відправлення по телефону, шляхом голосового виклику або SMS-повідомлення про планову дату виконання доставки (для відправлень доставка яких здійснюється шляхом «Адресної доставки»);

доставку відправлень, доручення яких здійснюється шляхом «Адресної доставки» в задекларований строк, за винятком випадків узгодження з Одержувачем планової дати доставки поза межами задекла­рова­ного строку (для відправлень з сервісом доручення «Адресна доставка»);

виконання повторної спроби «Адресної доставки», якщо індивідуальним договором передбачено граничну кількість спроб доставки, відмінну від зазначеної в Регламенті стандартної технології доставки відправлень (для відправлень з сервісом доручення «Адресна доставка»);

опрацювання обставин, які перешкоджають виконанню заходів доставки відправ­лень (далі – Проблем доставки), згідно наведеного нижче визначення.

4.2.До Проблем доставки відносяться:

1.Необхідність проведення додаткового вияснення або уточнення даних у випадках:

неможливості сконтактуватись з Одержувачем на етапі планування дати доставки (телефон Одержувача не вказаний або вказаний не коректно, телефон вимкнений або знаходиться поза зоною досяжності, Одержувач не приймає вхідний виклик);

некоректно вказаних реквізитів Одержувача (вказана адреса доставки не існує або за адресою доставки Одержувача з вказаним ідентифікаційним даними не існує);

зміни Одержувачем адреси доставки відправлення (за винятком випадків, коли індивідуальним договором передбачено можливість односторонньої зміни Одержувачем адреси доставки, в межах  населеного пункту доставки);

зміни Одержувачем сервісу доставки (за винятком випадків, коли інди­відуаль­ним договором передбачено односторонню зміну Одержувачем сервісу доставки з «Адресної доставки» на «ПО»).

2.Виникнення відмови Одержувача від доставки відправлення, в тому числі – відмова по телефону.

4.3.Обов’язки  Експедитора/Виконавця щодо строків доставки вважаються виконаними в таких випадках:

дата фактичної доставки знаходиться в межах задекларованого строку доставки відправлення – якщо Одержувач готовий прийняти відправлення в цей термін;

дата фактичної доставки відповідає плановій даті доставки, попередньо узгодже­ній з Одержувачем – якщо з Одержувачем було погоджено планову дату доставки поза задекларованим терміном;

Експедитором/Виконавцем було виявлено Проблем доставки відправлення в межах задекларова­ного строку доставки.

4.4.У випадку виявлення Проблем доставки відправлення, Експедитор/Виконавець зобов’язаний інформу­вати Замовника про Проблеми доставки в строк, визначений Регламентом стандартної технології доставки відправлень як граничний Строк інформування. По факту інформування Замовника щодо Проблем доставки відправлення, Експедитор/Виконавець зобов’язаний організувати належне зберігання відправлення на підрозділі доставки до отримання результатів опрацювання Замовником Проблем доставки. При цьому, термін такого зберігання не може перевищувати строку, визначеного Регламентом стандартної технології доставки відправлень як граничний термін очікування. У випадку відсутності результатів опрацювання Замовником Проблем доставки відправ­лен­ня, по закінченні граничного строку очікування, Експедитор/Виконавець має право виконати повернення Замовнику (Відправнику).

4.5.Граничний термін перебування відправлень у Експедитора/Виконавця наведено в Регламенті стандартної технології доставки відправлень, що міститься нижче .За клопотанням Замовника (Відправника), термін перебування відправлення у Експедитора/Виконавця може бути продовжений на строк, що не перевищує додаткового терміну перебування, передбаченого Регламентом стандартної технології доставки відправлень.

4.6.По факту вичерпання передбаченої в Регламенті стандартної технології доставки відправлень  кількості спроб доставки відправлення, Експедитор/Виконавець зобов’язаний надати Одержувачу можливість самостійно отримати відправлення на складі підрозділу доставки в межах граничного терміну перебування відправлення на цьому підрозділі.

4.7.Граничний термін перебування відправлення на складі підрозділу доставки визначається Експедитором/Виконавцем самостійно, відповідно до вимог Регламенту стандартної технології доставки відправлень та технологічної тривалості проце­дури повернення відправлення.

4.8.Декларованими строками слід вважати строки доставки, що опубліковані на сайті Експедитора/Виконавця, якщо інше не визначено індивідуальним договором.

 

4.9.Відповідно до умов доставки (перевезення) Експедитор/Виконавець як при «Адресній доставці» так і при видачі відправлень з ПО зобов’язаний видати відправлення Одержувачу, зазначеному Відправником у вантажній декларації/супровідному документі, тощо, на підставі документу, що посвідчує особу або його представнику, вказівка на право отримання яким є зазначена в Договорі, або іншому представнику на підставі належним чином оформленої довіреності та документу, що посвідчує особу.  Експедитор/Виконавець забезпечує зберігання відправлення з моменту прийняття та в процесі транспортування до вручення Одержувачу, а у випадку, якщо доставка проводиться до складу (ПО), то протягом тридцяти календарних днів з моменту доставки такого відправлення на склад Експедитора/Виконавця. За умови явно пошкодженого пакування при доставці, Одержувач в присутності представника Експедитора/Виконавця, що вручає відправлення, перевіряє чи немає явного пошкодження відправлення, що сталось під час транспортування. 4.10.Якщо відправлення виявиться пошкодженим, про це робиться відмітка у Накладній видачі кур’єру  якщо це «Адресна доставка», або  у Накладній видачі зі складу якщо видача здійснюється з ПО. На місці складається Акт прийому відправлення, в якому зазначається інформація про пошкоджений відправлення та проставляються підписи обох сторін. За необхідності, представником Експедитора/Виконавця може бути отримана оболонка (пакування) пошкодженого відправлення для її дослідження.

4.11. Якщо кількість вантажних місць відправлення не відповідає кількості, заявленій у вантажній декларації/супровідному документі Одержувач в присутності представника Експедитора/Виконавця зобов’язаний відкрити оболонку всіх відправлень (коробки, тощо) та скласти акт прийому, в якому зазначити весь перелік вкладених речей. Складання акту повинно забезпечити обґрунтованість претензій щодо нестачі відправлення. Акт повинен бути підписаний представниками обох сторін. Не складання Одержувачем відповідного акту про нестачу чи пошкодження в момент отримання відправлення позбавляє його права звертатись з претензіями до Експедитора/Виконавця.

4.12. Експедитор, попередньо, повідомляє телефоном (шляхом голосового виклику або SMS-повідомлення) Одержувача про заплановану доставку відправлення. У разі відсутності одержувача або відмови одержувача від приймання відправлення (з незалежних від Експедитора причин) обов’язки Експедитора/Виконавця вважаються виконаними з моменту першої доставки та підлягають оплаті Замовником. Зберігання та спроби доставки, що перевищують граничну їх кількість згідно регламенту стандартної технології доставки (або згідно індивідуального договору, у випадку його наявності), повторна доставка оплачується Замовником додатково згідно тарифів Експедитора/Виконавця. У випадку відмови Одержувача від приймання відправлення Замовник має право вимагати повернення відправлення за додаткову оплату згідно тарифів Експедитора/Виконавця.

4.13.Експедитор/Виконавець здійснює повторну доставку тільки при попередньому погодженні з Одержувачем. Одержувач відправлення чи будь-яка інша особа, яка уповноважена Одержувачем, може отримати відправлення у Експедитора/Виконавця або замовити у Експедитора/Виконавця додаткову доставку.

4.14.Якщо відправлення, з вини Замовника (Одержувача, Відправника чи Третьої особи), не може бути доставлений в обумовлені строки (в разі відсутності Одержувача або відмови в отриманні ним відправлення), він зберігається на складі Експедитора/Виконавця. В свою чергу Експедитор/Виконавець не може відповідати за збереження цілісності та придатності відправлення, якщо останній потребує додаткового догляду. Замовник (Платник, Відправник, Одержувач чи Третя особа) оплачує видатки Експедитора/Виконавця, в розмірі передбаченому в прайс-листі Експедитора/Виконавця. Якщо ж таке зберігання спричинило шкоду Експедитору/Виконавцю або останній поніс додаткові витрати у зв’язку з таким зберіганням, така шкода йому відшкодовується зазначеними особами, в тому числі додаткові витрати та упущена вигода.

4.15. Якщо відправлення не отримано протягом строку перебування відправлення у Експедитора/Виконавця згідно регламенту стандартної технології доставки (або згідно індивідуального договору, у випадку його наявності) або якщо Одержувач відмовляється від доставки, Експедитор/Виконавець має повне право в межах чинного законодавства забезпечити свої витрати за рахунок такого відправлення, попередньо повідомивши про свій намір Одержувача. Такі дії Експедитора/Виконавця не вважатимуться невиконанням чи неналежним виконанням умов Договору між Експедитором/Виконавцем та Замовником за Договором. Коли відправлення не можна реалізувати і є ризик його подальшого зберігання, це відправлення може бути знищене. Витрати пов’язані зі зберіганням, реалізацією та/або знищенням відправлення нестиме Замовник. У випадку відчуження відправлення, за наявності обставин передбачених вище, чи його знищення, Експедитором/Виконавцем складається відповідний акт.

4.16.За погодженням із Відправником (Замовником) та за встановлену Експедитором/Виконавцем плату, /відправлення відсилається назад Відправнику (Замовнику) у випадку, коли дана адреса доставки не існує чи більше не існує. Експедитор/Виконавець не зобов’язаний з’ясовувати жодних додаткових адрес Одержувача. Експедитор/Виконавець не зобов’язаний доставляти відправлення за будь-якою іншою адресою, ніж та, яку вказано Замовником (Відправником) як адреса Одержувача у вантажній декларації/супровідному документі за умови, що помилка в адресі була з вини Відправника (Замовника).

4.17.Замовник (Відправник) може здійснити переадресацію відправлення. Переадресація відправлення здійснюється за умови зміни оплати за послугу згідно з прайс-листом, шляхом подання усної заяви з її подальшим письмовим підтвердженням (факсимільна копія дійсна) Замовником (Відправником) із обов’язковим посиланням на номер вантажної декларації, точної вказівки на адресу, що змінюється, паспортних та особистих даних особи, яка переадресовує відправлення та особи, яка буде отримувати його.

4.18.У випадку повернення відправлення (відсутності одержувача при першій спробі доставки), або переадресації Замовником (Відправником) відправлення (зміни Замовником (Відправником) адреси доставки) повторна доставка чи доставка відправлення в іншому напрямку оплачується додатково, згідно тарифів Експедитора/Виконавця. Враховуючи зобов’язання Замовника (Відправника) у документі на доставку (вантажній декларації,ф.117, тощо) зазначити окрім інших відомостей в тому числі контактний телефон Одержувача,  таким чином перша спроба доставки відправлення здійснюється виключно за умови наявності вказаного Замовником (Відправником) контактного телефону одержувача. Зберігання відправлення на складі Експедитора, до моменту з’ясування контактного телефону одержувача, оплачується Замовником згідно тарифів Експедитора/Виконавця.

 

Стаття 5. Регламент стандартної технології доставки відправлень

 

Граничний строк перебування відправлення у Експедитора/Виконавця

14 кал.днів

Додатковий строк (понад граничний) перебування відправлення у Експедитора/Виконавця

7 кал. днів

Гранична кількість спроб доставки (адресного обслуговування)

2

Граничний строк інформування Замовника про проблеми доставки

2 роб. дні

Граничний строк очікування відповіді Замовника по Проблемах доставки

2 роб. дні

Дані  цього Регламенту можуть набувати інших значень виключно на підставі індивідуальних договорів між сторонами .

 

РОЗДІЛ ІІІ. ІНШІ ІСТОТНІ УМОВИ

ГЛАВА 1 Вартість послуг та порядок розрахунків

 1.1.Вартість послуг Експедитора/Виконавця визначається прайс-листом Експедитора/Виконавця, який діє на момент передачі відправлення для доставки, якщо інше не обумовлено Сторонами. До вартості послуг додається плата за цінність, яка утримується у розмірі, що визначений в прайс-листі Експедитора/Виконавця, який діє на момент передачі відправлення для доставки, якщо про інше не буде письмово домовлено Сторонами.

1.2. Якщо при поданні заявки на послугу Замовник встановлює вимоги щодо специфічних технічних характеристик автомобіля (гідро-борт, цільнометалевий кузов тощо), то Експедитор/Виконавець за надання даної додаткової послуги нараховує відповідну плату, що додається  до загальної вартості послуги.

1.3. Замовник відшкодовує додаткові витрати Експедитора/Виконавця, пов’язані із особливими умовами доставки; забезпечує оплату за простій автомобіля Експедитора/Виконавця, якщо такий виникає; забезпечує оплату за зберігання відправлення на складі Експедитора/Виконавця відповідно до тарифів прайс-листа Експедитора/Виконавця, який діє на момент передачі відправлення для доставки.

1.4.Обов’язки Замовника вважаються виконаними з моменту оплати послуг Експедитора/Виконавця, а у випадку передоплати з моменту здачі Замовником (Відправником) належним чином запакованого відправлення Експедитору/Виконавцю. У випадку донарахування Експедитором/Виконавцем вартості своїх послуг у зв’язку із неповною або недостовірною інформацією щодо відправлення, яка була надана Замовником (Відправником) і була основою початкової калькуляції ціни, обов’язки Замовника вважаються виконаними після оплати донарахованої різниці в ціні.

1.5. Обов’язки Експедитора вважаються виконаними з моменту вручення відправлення одержувачу.

1.6. Надання послуг у звітному періоді підтверджується Актом здачі-приймання робіт (надання послуг), що складається Експедитором/Виконавцем у двох примірниках і надається Замовнику. Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) повинен бути підписаний Замовником протягом трьох робочих днів від дати його отримання та наданий представнику Експедитора/Виконавця або в цей же строк Замовник повинен надати Експедитору/Виконавцю вмотивовані письмові зауваження щодо акту здачі-приймання робіт (надання послуг). Якщо в триденний строк Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) не буде підписаний Замовником або Експедитору/ Виконавцю не будуть надані письмові зауваження, то Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) буде вважатись узгодженим, а Замовник зобов’язаний повернути підписаний Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) представнику Експедитора/Виконавця. Підписанням (узгодженням) Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) Замовник підтверджує, що ним отримано весь пакет документів щодо наданих послуг, а послуги Експедитором/Виконавцем були надані в повному обсязі та підлягають оплаті, претензії Замовника до їх виконання відсутні. Відбиток печатки Замовника на Акті засвідчує, що Акт підписано уповноваженою на це особою.

1.7. Оплата послуг Експедитора/Виконавця здійснюється Замовником у порядку та строки, що визначені укладеним між ними Договором та Додатками до нього. Розрахунки за надані послуги здійснюються в гривнях.

1.8. Враховуючи періодичність та ритмічність надання послуг протягом дії даного Договору, у випадку поступлення авансу оплати послуг зі сторони Замовника, Експедитор/Виконавець формує та надає Замовнику податкову накладну на суму авансу, що склалась на кінець місяця, до 10-го числа місяця наступного за звітним.

1.9. У випадку не надсилання оригіналів документів поштою, Експедитор/Виконавець власними силами забезпечує передачу Замовнику оригіналів документів за надані послуги: рахунків-фактур, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) та податкові накладні не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним. Сканована копія рахунку надсилається Замовнику на електронну адресу передбачену Договором.

1.10. У випадку надання послуг з пересилання поштових відправлень з післяплатою та проведенням оплати одержувачем ціни Відправлень (післяплату) через Експедитора/Виконавця — перераховувати отримані кошти Замовнику протягом 3 банківських днів з дня їх отримання.

1.11.  Припинення дії Договору чи його розірвання не звільняє Замовника від погашення заборгованості перед Експедитором/Виконавцем.

1.12. Експедитор/Виконавець має право вимагати перегляду тарифів і у випадку недосягнення згоди щодо їх розміру в 14-денний строк з моменту надіслання пропозиції Замовнику – розірвати договір в односторонньому порядку.

 

ГЛАВА 2. Відповідальність

Стаття 1. Відповідальність Експедитора/Виконавця

1.1.Експедитор/Виконавець несе відповідальність за збереження відправлення з моменту прийняття його для доставки і до видачі Одержувачу (або до моменту виконання іншого виду доставки: до абонентської скриньки/абонентської поштової скриньки, дверей, місця, тощо), крім випадку, якщо втрата, недостача, псування або пошкодження відправлення сталося через обставини, яким він не міг запобігти і усунення яких від нього не залежало, зокрема внаслідок:

a)  вини Замовника (Відправника, Одержувача);

b)  особливих природних властивостей відправлення, яке доставляється;

c)  дефектів тари або пакування, які не могли бути виявлені по зовнішньому вигляду при прийманні відправлення для доставки, або застосування пакування (тари), що не відповідає властивостям відправлення або встановленим стандартам, при відсутності слідів пошкодження пакування (тари) в дорозі;

d)  здачі відправлення для доставки без вказівки в товарно-супровідних документах на його особливі властивості, що вимагають особливих умов або застережних заходів для його збереження при доставці або зберіганні.

1.2.    Експедитор/Виконавець звільняється від відповідальності за втрату, недостачу, псування або пошкодження відправлення в разі:

a)  коли відправлення доставлено зі справними пломбами відправника, в т.ч. зі справними захисним маркуванням, пломбами відправника або виготовлювача;

b)  коли відправлення доставлено в повній кількості місць та з цілісним упакуванням;

c)  коли недостача відправлення не перевищує норм природних втрат;

d)  в разі виникнення форс-мажорних обставин:

e)  Відправником відправлено відправлення, який згідно з цими Стандартними умовами сервісу та чинним законодавством заборонене до перевезення/пересилання.

1.3. Експедитор/Виконавець не несе відповідальності за:

-        нестачу відправлення (за вміст відправлення чи його пошкодження) чи невідповідність вкладення опису за умови цілісності зовнішнього пакування;

-        пошкодження чи внутрішню нестачу відправлення, що стались внаслідок недотримання Замовником (відправником) вимог щодо його пакування чи маркування;

-        недотримання строків доставки відправлення у випадку неналежно оформлених  Замовником (відправником) транспортних (супровідних) документів;

-        недотримання строків доставки відправлення на період дії у державі в цілому та регіоні відправника/одержувача зокрема аномальних подій, несприятливих та складних погодніх умов, які перешкоджають та утруднюють виконанню Експедитором/Виконавцем зобов’язань щодо своєчасної доставки відправлення;

-        втрату чи пошкодження відправлення, що стались внаслідок здачі відправлення для доставки без вказівки в товарно-супровідних документах на його особливі властивості, що вимагають особливих умов або застережних заходів для його збереження при доставці або зберіганні;

-        втрату відправлення (його частини), якщо буде встановлено, що такий факт був зафіксований після вручення відправлення одержувачу, але при цьому було дотримано наступних умов: відправлення прийнято і вручено з дотриманням всіх встановлених вимог, при цьому відсутнє зовнішнє пошкодження його упакування;

-         непрямі збитки або упущену Замовником вигоду, яке б не було їх походження.

-     несвоєчасне отримання або неотримання відправлення Одержувачем з вини останнього, а також в разі подання Відправником неправильних даних чи неналежно оформлених транспортних/супровідних документів.

1.4. Не вважається простроченням призупинення доставки або невидача відправлення  внаслідок відмови Платника оплатити послугу з врахування корекції по контрольному зважуванні або вичерпанні авансового платежу (при наданні послуги на умовах попередньої оплати).

1.5. У випадку затримки доставки відправлення з вини Експедитора/Виконавця, останній повинен компенсувати Замовнику 12% від вартості послуг за доставку цього відправлення, за кожен день прострочення, але не більше 60% вартості послуги. Не вважається простроченням не доставка відправлення у зв’язку з відсутністю одержувача за вказаною адресою доставки, у випадку відмови одержувача від приймання відправлення, а також у інших випадках, передбачених Договором.

Стаття 2. Відповідальність Замовника/Відправника

2.1.За порушення строків розрахунків та безпідставну відмову в оплаті:

пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення та компенсація завданих збитків.

Відшкодування завданих збитків, в т.ч. упущеної вигоди, інфляційні витрати та 3% річних.

2.2. За завдану шкоду Експедитору /Виконавцю та третім особам:

Відшкодування завданих збитків, в т.ч. упущеної вигоди, інфляційних витрат та 3% річних.

2.3. за недостовірну інформацію щодо даних, які містять у вантажній декларації чи інших документах:

Відшкодування завданих збитків, в т.ч. упущеної вигоди, інфляційні витрати та 3% річних., але не менше 100% від розміру вартості послуг з доставки такого відправлення Експедитором/Виконавцем.

2.4.перед одержувачами відправлень:

за вкладення відправлення (Усі претензії одержувача стосовно вкладення відправлення повинні бути адресовані безпосередньо Відправнику (Замовнику), за винятком випадків порушення цілісності упакування відправлення).

Стаття 3. Додаткові заходи відповідальності

3.1. За наявності у Замовника простроченої заборгованості за надані послуги понад 20 календарних днів від граничного строку оплати визначеного Договором, Експедитор/Виконавець в односторонньому порядку може припинити надання послуги з відстрочкою платежу та перевести Замовника на умови надання послуги з попередньою оплатою, в тому числі згідно стандартних тарифів, встановлених в прайс-листі Експедитора/Виконавця. Переведення на умови надання послуги з попередньою оплатою не звільняє Замовника від обов’язку сплатити всю суму заборгованості перед Експедитором/Виконавцем. Повернення до індивідуальних тарифів та/або надання послуги з відстрочкою платежу здійснюється при умові повного погашення заборгованості перед Експедитором/Виконавцем та на підставі поданого Замовником у письмовій формі відповідного клопотання.

3.2. У випадку порушення Відправником (Замовником) строків розрахунків, Експедитор/Виконавець отримує право призупинити виконання своїх зобов’язань до моменту проведення Відправником (Замовником) відповідного розрахунку.

3.3.      При наданні послуг з пересилання поштових відправлень застосовуються норми чинного законодавства, що регламентують діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку, зокрема, але не виключно: Закон України «Про поштовий зв’язок», Правила надання послуг поштового зв’язку затверджені Постановою КМУ №270 від 05.03.2009р.

 

Стаття 4. Форс-мажорні обставини

4.1.Форс-мажорні обставини - означає подію, або дію, які не можуть бути розумно очікуваними або контрольованими. У випадку настання форс-мажорних обставин будь-яка із Сторін може тимчасово припинити надання послуг за цим Договором. У цьому випадку необхідно або надіслати факсом письмове повідомлення протягом 24 годин з моменту їх виникнення або Експедитор/Виконавець може розмісти відповідне інформаційне повідомлення на своєму офіційному сайті в мережі Інтернет (www.meest-express.com.ua).

4.2.Під форс-мажорними обставинами слід розуміти: війни, стихійні лиха, блокади, землетруси, повені, акти органів державної влади, що перешкоджають виконанню сторонами зобов’язань.

4.3.Виникнення та дія форс-мажорних обставин повинні бути підтверджені довідкою торгово-промислової палати або іншого уповноваженого державного органу.

ГЛАВА 3. Рекламації та відшкодування

3.1.Підстави для подання претензії:

Відповідно до чинного законодавства право на пред’явлення Експедитору/Виконавцю претензії мають в разі:

втрати відправлення – відправник або одержувач;

недостачі, псування або пошкодження відправлення – одержувач;

протермінування строків доставки відправлення – одержувач.

3.2. Строк подання претензії:

Претензії щодо пошкодження, недостачі вмісту, втрати відправлення чи протермінування строку його доставки приймаються не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту передачі відправлення для доставки.

Претензії щодо пошкодження, недостачі вмісту, втрати відправлення приймаються до моменту підпису в Реєстрі адресної доставки без зауважень. Претензії щодо недостачі вмісту приймаються тільки у випадку порушення цілісності зовнішнього упакування, та при умові, що в момент доставки відправлення був складений акт за участю представника Експедитора/Виконавця.

3.3.Порядок подання претензії:

Усі претензії (заяви, скарги) приймаються в письмовій формі з урахуванням умов прийняття претензій, передбачених цим Розділом.

Заявник повинен заповнити спеціальний бланк претензії, який можна отримати на пункті обслуговування клієнтів  Експедитора/Виконавця, а також замовивши його по телефону 0-800-501-651 або e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Надіслати таку претензію можна поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення і описом вкладення на адресу ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес», вул. Зелена 147, Львів, 79035 (відділ рекламацій).

До розгляду приймаються лише претензії з оригінальним підписом, мокрою печаткою та усіма передбаченими п.1.6. додатками. Не приймаються до розгляду претензії, надіслані факсом та електронною поштою.

3.4.Додаткові документи до претензії

Обставини, які можуть служити основою для матеріальної відповідальності Експедитора/Виконавця засвідчуються актами встановленої форми.

До претензії повинні бути додані документи, що підтверджують її вимоги та заявлену суму до відшкодування, а саме:

копія вантажної декларації або іншого супровідного документу, що оформлявся;

документи, які засвідчують факт порушення (акт за участю представника Експедитора/Виконавця);

документи, які підтверджують реальні збитки (накладна,  касовий чек, акт оцінки експерта про характер/ступінь і вартість пошкодження);

     фотографічні засвідчення пошкоджень та дефектів упакування.

     Договору між Заявником і Експедитором/Виконавцем (за наявності);

  підписаного акту здачі приймання робіт/надання послуг (за наявності Договору між Заявником і Експедитором/Виконавцем) з приміткою про наявність претензії;

акту звірки розрахунків (за наявності Договору між Заявником і Експедитором/Виконавцем), включаючи суму згідно акту здачі приймання робіт/надання послуг, підписаного з приміткою про наявність претензії.

За необхідності Експедитор/Виконавець вправі вимагати подачі додаткових документів, необхідних для розгляду претензії.

3.5. Розгляд претензії:

Розгляд претензії триває протягом 15 робочих днів з моменту отримання повністю заповненого бланку претензії з оригінальним підписом, мокрою печаткою, додаткових документів, передбачених вище;

Заявник, має право достроково отримати інформацію про стан розгляду його звернення, але це не зобов’язує Експедитора/Виконавця надавати внутрішню інформацію або попередні висновки до моменту прийняття кінцевого рішення.

3.6. Наслідки розгляду претензії:

Інформація про кінцеве рішення надається Заявнику у письмовій формі (офіційний лист-відповідь).

У випадку задоволення вимог Заявника по компенсації вартості відправлення у повному обсязі Експедитор/Виконавець отримує право власності на пошкоджене відправлення (Замовник/Одержувач зобов’язаний передати зазначене відправлення Експедитору/Виконавцю з необхідними товаро-розпорядчими документами).

                         

ГЛАВА 4. Особливі умови

4.1.На вимогу Замовника (Відправника чи Одержувача), Експедитор/Виконавець зобов’язаний надавати інформацію про результати надання послуги. За домовленістю сторін Експедитор/Виконавець може повідомити Замовника (Відправника) про доставку результати надання послуги у порядку визначеному Сторонами . Така послуга підлягає додатковій оплаті.

4.1.1.Залежно від типу інформації та необхідної документації, інформація про  послугу буде надаватися на вимогу Замовника за телефоном гарячої лінії 0-800-501-651, факсом, електронною поштою, особисто або по пошті чи шляхом відслідковування Замовником перебігу виконання послуги через WEB-відстеження на сайті Експедитора/Виконавця.

4.1.2.Якщо це технічно можливо, то інформація надаватиметься негайно, інакше Експедитор/Виконавець зобов`язаний повідомити Замовника про часові рамки, що необхідні для дослідження конкретної ситуації.        

4.2 Відправник (Замовник) підтверджує, що він є належним володільцем/розпорядником відповідних персональних даних та виконав всі вимоги щодо створення, розпорядження, захисту, передачі вказаних  персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року, в т.ч. отримав від суб’єктів персональних даних згоди на обробку персональних даних, повідомив суб’єктів персональних даних про передачу таких даних Стороні за цим Договором тощо.

4.3. Уповноважені представники Сторін, які підписали Договір, підтверджують, що:

4.3.1. вони надають  згоду на обробку своїх персональних даних Експедитору/ Виконавцю з метою здійснення господарської діяльності та ведення внутрішніх баз даних Експедитора/ Виконавця;

4.3.2. вони належним чином повідомлені про включення їх персональних даних до бази даних Експедитора/ Виконавця; про мету отримання та обробки своїх персональних даних та їх передачу третім особам;

4.3.3. умови їх згоди на обробку персональних даних не вимагають окремого повідомлення щодо включення/зміни інформації про них до бази персональних даних та/або передачу будь-яким третім особам;

4.3.4. вони ознайомлені  зі своїми правами як суб’єктів персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 року.

4.5. Сторони зобов’язані письмово повідомити одна одну про зміни юридичного статусу, системи оподаткування, юридичної та фактичної адреси, керівника, банківських реквізитів протягом 7 (семи) днів з дня таких змін.

 

Додаток № 1

до Стандартних умов сервісу

Строки доставки

http://www.meest-express.com.ua/templates/tpl_terms/index.php?style=site&lang=ua